Allmän information om epilepsi

Vad betyder epilepsi?
Är epilepsi en sjukdom?
Vad är ett anfall?
Vad är en aura?
När upptäcktes epilepsi?

Personer med epilepsi

Vilka har epilepsi?
Hur många har epilepsi?
Uppträder epilepsi vid någon speciell ålder?
Är epilepsi vanligare i vissa kulturer?

Olika sorters epilepsi

Finns det olika sorters anfall?
Vad är skillnaden mallan partiella och generalla anfall?
Vad är partiella anfall?
Vad komplext patiella anfall?
Vad är partiella anfall med sekundär generalisering?
Vad är absenser (petit mal)?
Vad är tonisk-kloniska anfall
Vad är myokloniska anfall?
Andra typer av epilepsi
Vad är status epilepticus?
Vad är pseudoepileptiska anfall?
Hur skiljer man mellan ett epileptiskt anfall och ett pseudoepileptiskt anfall?
Kan en person utan epilepsi få anfall?
Hur långt är ett anfall?
Finns det något sådant som en mild form av epilepsi?

Orsaker och utlösare

Vad orsakar epilepsi?
Är epilepsi ärftligt?
Är epilepsi smittsamt?
Kan de orsakas av virus?
Finns det några särskilda utlösare till anfall?
Kan anfall utlösa av blixtrande ljus?
Finn det särskild mat och dryck som kan utlösa anfall?
Kan sömnbrist utlösa anfall?
Kan lågt blodsocker utlösa anfall?
kan aspartam utlösa anfall?
Har alkohol någon effekt på anfall?

Första hjälpen vid anfall

Hur kan jag hjälpa en person med ett anfall?
Vad om mitt barn har ett anfall i sömnen?

Diagnos

Hur diagnostiseras epilepsi?
Vad är EEG?
Vad är datortomografi?
Vad är magnetisk resonanstomografi?
Vilka läkare kan diagnostisera och behandla epilepsi
Kan en person med epilepsi ha ett EEG utan epileptisk aktivitet?
Kan en person med EEG utan epileptisk aktivitet ha epilepsi?
Har mitt barn absenser eller är det bara dagdrömmar?
Vad kan ibland misstolkas och diagnostiseras som epilepsi?
Kan anfall vara omärkta?

Behandlingar

Finns det ett botemedel för epilepsi?
Är epilepsi dödligt?
Vilka behandlingsmetoder finns?
Finns det medicin mot epilepsi?
Hur fungerar medicinerns?
Hur effektiva är medicinerna?
Har de några biverkningar?
Varför tas blodprover vid medicinsk behandling?
Vilka är symptomen på för hög medicindos?
Hur mycket kostar medicinen?
Är det nödvändigt för alla med epilepsi att ta medicin?
När används operation?
Kan man "växa" ifrån sin epilepsi?
Finns det någon speciell diet för epilepsi?
Vad är ketogen diet?
Hjälper icke-traditonella behandlingsmetoder?
Hjälper transcendental meditation?
Hjälper beteendeterapi?

Att leva med epilepsi

Kan personer med epilepsi leva ett normalt liv?
Vad kan en person med epilepsi göra för att förbättra sin hälsa?
Vilka ska vete att jag har epilepsi?
Finns det några förutfattade meningar om personer med epilepsi?
Kan personer med epilepsi få köra bil?
Bör personer med epilepsi bada?
Kan epilepsi leda till problem i skolan?
Kan epilepsi leda till problem med självkänslan?
Kan epilepsi leda till emotionella problem?

Arbete

Vilka arbeten får inte en epileptiker ha?
Finns det några problem med säkerheten på jobben?

Information

Var kan jag få mer information om epilepsi?
Vad finns det för literatur?
Var kan jag hitta mer information om epilepsi på nätet?


(Last uppdated: 980910) thanisa@df.lth.se