Arbete

Vilka arbeten får inte en epileptiker ha?
Får epileptiker flyga flygplan?
Finns det några problem med säkerheten på jobben?
Vad kan jag få för hjälp?

Fråga


Fråga
Fråga
Fråga


(Last uppdated: 980828) thanisa@df.lth.se