Behandlingar

Finns det ett botemedel för epilepsi?
Är epilepsi dödligt?
Vilka behandlingsmetoder finns?
Finns det medicin mot epilepsi?
Hur fungerar medicinerns?
Hur effektiva är medicinerna?
Har de några biverkningar?
Varför tas blodprover vid medicinsk behandling?
Vilka är symptomen på för hög medicindos?
Hur mycket kostar medicinen?
Är det nödvändigt för alla med epilepsi att ta medicin?
När används operation?
Kan man "växa" ifrån sin epilepsi?
Finns det någon speciell diet för epilepsi?
Vad är ketogen diet?
Hjälper icke-traditonella behandlingsmetoder?
Hjälper transcendental meditation?
Hjälper beteendeterapi?

FrågaFinns det ett botemedel för epilepsi?

FrågaÄr epilepsi dödligt?

FrågaVilka behandlingsmetoder finns?

FrågaFinns det medicin mot epilepsi?

FrågaHur fungerar medicinerns?

FrågaHur effektiva är medicinerna?

FrågaHar de några biverkningar?

FrågaVarför tas blodprover vid medicinsk behandling?

FrågaVilka är symptomen på för hög medicindos?

FrågaHur mycket kostar medicinen?

FrågaÄr det nödvändigt för alla med epilepsi att ta medicin?

FrågaNär används operation?

FrågaKan man "växa" ifrån sin epilepsi?

FrågaFinns det någon speciell diet för epilepsi?

FrågaVad är ketogen diet?

FrågaHjälper icke-traditonella behandlingsmetoder?

FrågaHjälper transcendental meditation?

FrågaHjälper beteendeterapi?
(Last uppdated: 980906) thanisa@df.lth.se