Graviditet och epilepsi

Kan epileptiker få barn
Vilka risker finns?
Vilken typ av missbildningar ökar?
Vad kan man få för hjälp?
Vad är eklampsi?
Bör man rådgiva med sin neurolog innan?
Ska jag slua ta mina mediciner?

Kan jag amma om jag tar anitepileptika?

FrågaKan epileptiker få barn

FrågaVilka risker finns?

FrågaVilken typ av missbildningar ökar?

FrågaVad kan man få för hjälp?

FrågaVad är eklampsi?

FrågaBör man rådgiva med sin neurolog innan?

FrågaSka jag slua ta mina mediciner?

FrågaKan jag amma trots att jag tar antiepileptika



(Last uppdated: 980915) thanisa@df.lth.se