Personer med epilepsi

Vilka har epilepsi?
Hur många har epilepsi?
Uppträder epilepsi vid någon speciell ålder?
Är epilepsi vanligare i vissa kulturer?

FrågaVilka har epilepsi?

FrågaHur många har epilepsi?

FrågaUppträder epilepsi vid någon speciell ålder?

FrågaÄr epilepsi vanligare i vissa kulturer?(Last uppdated: 980905) thanisa@df.lth.se