Att leva med epilepsi

Kan personer med epilepsi leva ett normalt liv?
Vad kan en person med epilepsi göra för att förbättra sin hälsa?
Vilka ska vete att jag har epilepsi?
Finns det några förutfattade meningar om personer med epilepsi?
Kan personer med epilepsi få köra bil?
Bör personer med epilepsi bada?
Kan epilepsi leda till problem i skolan?
Kan epilepsi leda till problem med självkänslan?
Kan epilepsi leda till emotionella problem?

FrågaKan personer med epilepsi leva ett normalt liv?

FrågaVad kan en person med epilepsi göra för att förbättra sin hälsa?

FrågaFinns det några förutfattade meningar om personer med epilepsi?

FrågaKan personer med epilepsi få köra bil?

FrågaBör personer med epilepsi bada?

FrågaKan epilepsi leda till problem i skolan?

FrågaKan epilepsi leda till problem med självkänslan?

FrågaKan epilepsi leda till emotionella problem?(Last uppdated: 980828) thanisa@df.lth.se