Allmän information om epilepsi

Vad betyder epilepsi?
Är epilepsi en sjukdom?
Vad är ett anfall?
Vad är en aura?
När upptäcktes epilepsi?

Fråga Vad betyder epilepsi?

FrågaÄr epilepsi en sjukdom?

FrågaVad är ett anfall?

FrågaVad är en aura?

FrågaNär upptäcktes epilepsi?(Last uppdated: 980905) thanisa@df.lth.se