Första hjälpen vid anfall

Hur kan jag hjälpa en person med ett anfall?
Vad om mitt barn har ett anfall i sömnen?

FrågaHur kan jag hjälpa en person med ett anfall?

FrågaVad om mitt barn har ett anfall i sömnen?(Last uppdated: 980906) thanisa@df.lth.se