Orsaker och utlösare

Vad orsakar epilepsi?
Är epilepsi ärftligt?
Är epilepsi smittsamt?
Kan de orsakas av virus?
Finns det några särskilda utlösare till anfall?
Kan anfall utlösa av blixtrande ljus?
Finn det särskild mat och dryck som kan utlösa anfall?
Kan sömnbrist utlösa anfall?
Kan lågt blodsocker utlösa anfall?
kan aspartam utlösa anfall?
Har alkohol någon effekt på anfall?

FrågaVad orsakar epilepsi?

FrågaÄr epilepsi ärftligt?

FrågaÄr epilepsi smittsamt?

FrågaKan de orsakas av virus?

FrågaFinns det några särskilda utlösare till anfall?

FrågaKan anfall utlösa av blixtrande ljus?

FrågaFinn det särskild mat och dryck som kan utlösa anfall?

FrågaKan sömnbrist utlösa anfall?

FrågaKan lågt blodsocker utlösa anfall?

FrågaKan aspartam utlösa anfall?

FrågaHar alkohol någon effekt på anfall?(Last uppdated: 980906) thanisa@df.lth.se