Olika saker

Text, svenska och engelska >
V1- och V2-robotar som störtat i Sverige >
Killermörders >
DIAB Dataindustrier AB >
Att använda GNU/Linux >
Bildgalleri, Roland Walleij >
Max Stirner >
Digitized Sounds And Songs >
Copyright finns inte >
Stygg sylt >
/<-r4d s0Ph+W4r3 >

OPERATOR: WHAT HAPPEN ??

URN:NBN:se-2002-9

Creeper
Ohloh profile for Linus Walleij

Han finns här

Funderande man

Så var man där igen
på den välkända platsen
det är svårt att vara god nog
är det inte?
"du skall" har många omskrivningar
"du duger inte" har tusen ordalydelser
du skall vara någon annan
du skall vara produkten
som passar en viss kravbeskrivning
och är du det inte
så fram med filen och sågen
för ditt inre har vi en svartalf
som alltid skall tukta dig
och lära dig att anpassa dig
få pli på dig
göra dig god nog ditt härke

ᚾᛁᚢ᛬ ᚺᚨᛒᚱᚢᛗᛊ᛬ ᚾᛁᚢ᛬ ᚺᚨᚾᚷᛁᛊᛏᚢᚢᛊ᛬ ᚺᚨᚦᚢᚹᚢᛚᚠᛊ᛬ ᚷᚨᚠ᛬ ᛃᚨᚱ᛬ ᚺᚨᚱᛁᚹᚢᛚᚠᛊ᛬ ᚺᚨᛁᛞᛁᛊ᛬ ᚱᚢᚾᛟᚾᛟ᛬ ᚠᛖᛚᚺ᛬ ᛖᚲᚨ᛬ ᚺᛖᛞᚱᚨ᛬ ᚷᛁᚾᚾᚢᚱᚢᚾᛟᛊ᛬ ᚺᛖᚱᛗᚨᛚᚨᚢᛊᚨᛊ᛬ ᚨᚱᚷᛁᚢ᛬ ᚹᛖᛚᚨᛞᚨᚢᚦᛊ᛬ ᛊᚪ᛬ ᚦᚨᛏ᛬ ᛒᚱᛁᚢᛏᛁᛞ