Att använda Linux och GNU

ISBN: 9144017014 (första upplagan ISBN: 9144034008)


Det nya omslaget.


Omslaget till första upplagan med målningen Stopp. Tänk till.

Detta är en hemsida för min bok "Att använda Linux och GNU" (tidigare titel "Att använda GNU/Linux"). Syftet med sidan är att ge tillgång till errata (rättningar) samt möjlighet att ladda ner en elektronisk variant, och att skicka in frågor och kommentarer, och att dessutom få svar på dem.

Boken är slut på förlaget och kan endast köpas i pappersform på antikvariat o dyl.

Elektronisk version

Denna kan laddas ner och läsas och spridas i elektronisk form. Tryckning är inte tillåten; sådant sköter Studentlitteratur.

Jag hade ursprungligen även tänkt mig en HTML-version, men vi får se hur det blir med det. Ett problem med det är att referenser av typen: se sidan XXX saknar relevans. Boken är skriven för sidorienterade media från början till slut.

Errata till första upplagan

SidaFelbeskrivning
273 su - ej bra vid kompilering
341-342 Cryptoloop-beteende ändrat
4, 10, 30, 334,266,379,400 Stavfel
237 Frekvensangivelser
103 Skript
46 Stor bokstav
218 Akronymen TWM
105 /dev/tty nämns som blockenhet
312 Kabelmodem med USB och GNU Alive
288 Internet och andra nätverk
121 GPL
0 Diverse småfel (stavfel etc)
383 Ang. existensen av tabbat surfande
295 Moduler vid kompilering av kärnan
60 felstavning/ett ord för mycket
92 Omkasta exempeluttrycket

Tillägg och strykningar

SidaBeskrivning
363, 372 /etc/mailcap
213-217 X.org-servern
151 Fedora Core 2
16 URL till Gnuheter
0 Nytt i 2.6
192 LSB 2.0
191 Konfigkatalog för dynamiska libraries
62 Rättigheter
0 Utgivningsår

Frågor

Obesvarade frågor

    Ställ en ny fråga / påpeka fel / föreslå strykningar eller tillägg


    Till Linus hemsida.