Max Stirner

Contents/Innehåll


The Ego And His Own

The PDF, and various formats of "The Ego And His Own" can be obtained here.

Max Stirner:
The Ego And His Own

Filetype: Size: Download: Related Tool:
HTML (Printable) 900 KB Download N/A
PDF (A4) 700 KB Download Acrobat Reader
RTF (Microsoft wordprocessors) 900 KB Download N/A
TEXT (ISO 8859-1) 750 KB Download N/A
Postscript 500 KB (zipped) Download Ghostview
LaTeX 860 KB Download teTeX
Palm Pilot DOC 360 KB (zipped) Download ZDOC
Palm Pilot RichReader 360 KB (zipped) Download RichReader
XML 280 KB Download XML FAQ


Den ende och hans egendom

Den elektroniska utgåvan av "Den ende och hans egendom" är färdigställd och finns färdig för läsning och/eller nedladdning här. En kopia finns även hos tidningen Yelah.

Max Stirner:
Den ende och hans egendom

Filtyp: Storlek: Ladda ner: Ev. verktyg:
HTML (Printable) 900 KB Ladda ner N/A
PDF (A4) 700 KB Ladda ner Acrobat Reader
PDF (A5) 800 KB Ladda ner Acrobat Reader
RTF (Microsoft wordprocessors) 900 KB Ladda ner N/A
TEXT (ISO 8859-1) 750 KB Ladda ner N/A
Postscript 500 KB (zipped) Ladda ner Ghostview
LaTeX 860 KB Ladda ner teTeX
Palm Pilot DOC 360 KB (zipped) Ladda ner ZDOC
Palm Pilot RichReader 360 KB (zipped) Ladda ner RichReader
XML 280 KB Ladda ner XML FAQ


Relaterat material (Tryckt):

  • Forshage, Mattias: Flickskolelärarens hänsynslöshet och de biologiska imperativen -- Om Stirner, individualismen och förhållandet mellan biologi, moral och politik (i Anarkistisk tidsskrift nr 4 1990-91)
  • Lund, Arwid: Albert Jensen och revolutionen (Berör Albert Jensens översättningsarbete.)
  • Törngren, Pehr Henrik: Moralsjukdomen (Stockholm 1940, appendix om Stirner.)
  • Värnlund, Rudolf: Vandrare till intet (1926 baserad på Stirner)

Relaterat material (Internet):

Helge Kongshaug

Andra skriverier

Relaterade länkar:


Projektet: Stirner 2000

Projektet är vilande.

Projektet går ut på att modernisera språket och sammanställa en upplaga av "Den ende och hans egendom" på modern svenska (dvs ej "modärn" svenska) och samtidigt försöka fixa några fel i översättningen och rena stav/skrivfel.

Utöver detta vill vi införa flera förklarande fotnoter om de saker som Stirner refererar till och som kanske var självklara då boken skrevs, men som mest är en källa till förvirring nuförtiden.

Kontakta Linus Walleij


Annat man kan tänka sig:

  • Skriva en artikel om Stirners inflytande på svensk litteratur, främst arbetarförfattarna men också senare förmågor som Torbjörn Säfve, Sture Dahlström och Nikanor Teratologen.
  • Skriva (eller översätta?) en artikel om likheterna mellan Stirner och nyliberalernas skyddshelgon Ayn Rand med betoning på konflikten altruism/egoism.

Överge sökandet efter Gud och skapelsen, eller andra liknande saker. Leta efter honom som är du själv till att börja med. Lär dig vem som är inom dig och som gör allting till sitt eget och säg, "Min Gud, mitt medvetande, min själ, min kropp." Lär dig varifrån sorgen kommer: glädjen, kärleken, hatet ... Om du noggrant undersöker dessa saker kommer du att finna Honom i dig själv.

Monoimus
(Gnostisk kättare, c:a år 150-210 AD)


Jag som har gjort den här sidan heter Linus Walleij.