Hällsén och Slätt

Framsidan till den ende

Förlaget som gav ut Den ende och hans egendom i Sverige hette Hällsén och Slätt. Om detta mystiska förlag kan man läsa i Carl Johan Björklunds memoarer ("Anarkist och Agitator", 1969):

Kalmar ungsocialistiska klubb blev beryktad som tidningsutgivare genom "Gula Faran". Den utkom i december 1905. Men klubben hade förut utgivit två tillfällighetstidningar -- "Viskan", som kom ut en gång, och "Gnistan" som utkom två gånger. Dessa tidningar väckte ingen uppmärksamhet. (...)

Till "Viskans" och "Gnistans" medarbetare hörde Ernst Hällsén, signaturen "Ernesto" och "Satán". Tillsammans med ungsocialisten, ivrige verdandisten och fackföreningsmannen, kakelugnsmakaren Fredrik Slätt startade Hällsén Bokförlaget Hällsén och Slätt, Nybro, som 1910 utgav Max Stirners "Den ende och hans egendom", till vilken Georg Brandes skrivit ett förord. Ernst Hällsén var affärsanställd, i privat och kooperativ tjänst, och hade även haft egna företag i affärsbranchen.

Han valdes år 1913 bland ett sjuttiotal sökande till kassör för tidningen "Brand", en post som han dock snart lämnade.