Tyska robotar som störtat i Sverige 1943-1944

[ Svenska | English ]

Under andra världskriget störtade i Sverige sju robotar från det tyska raketprogrammets anläggningar i Peenemünde. Dessa robotar omhändertogs av den svenska armén och underkastades en grundlig teknisk undersökning, vilken sedemera kom att ligga till grund för det svenska robotprogrammet vid SAAB och annorstädes. På den här sidan försöker jag samla information om dessa robotar / raketer och deras historia.

Om du vill ha all fakta presenterad detaljerat och i sitt sammanhang, rekommenderar jag att du läser min essä Raketen och jag (finns även i PDF-format) där jag går igenom händelserna ur mitt eget perspektiv.

  1. 1943-11-15 V1-Robot, Utlängan (20 km SO Karlskrona), Blekinge.
  2. 1943-11-30 V1-Robot, Nybro (7 km O Ystad), Skåne.
  3. 1944-05-11 (kl 09.35) V1-Robot, Bertilstorp, Brösarp (15 km NV Kivik), Skåne.
  4. 1944-06-13 (kl 15.15) V2-Robot no 4089, Gräsdals Gård, Knivingaryd, Bäckebo (utanför Nybro, 30 km NV Kalmar), Småland.
  5. 1944-07-27 (kl 17.34) V1-Robot, Mosstofta, Ramdala (3,5 km NV Jämjö utanför Karlskrona), Blekinge.
  6. 1944-09-07 V1-Robot, Trunnerup
  7. 1944-11-01 V1-Robot, Baskemölla (N Simrishamn)

Dokumentationen om robotarna sammanställdes i ett antal militära rapporter som upprättades vid Flygtekniska Försöksanstalten (FFA) och Flottans varv vid Skeppsholmen i Stockholm. Alla de här uppgifterna är numera avhemligade, detta sker som regel 50 år efter att rapporterna färdigställts, dvs runt 1994.

V1-Robotarna

De V1-robotar som störtade i Karlskrona, Ystad och Brösarp studerades noga och dokumenterades i följande rapporter:

V1-Robot

Detta sista PM upprättades förmodligen efter någon form av spionrapport från Danmark, vilken jag inte ännu kunnat få tag i. Det verkar också en smula förvirrat beträffande V1 och V2. Heinrich Himmler hade gett robotflygplanet Fi 103 propagandanamnet V1 (Vergeltungswaffe 1, Vedergällningsvapen 1), och robotraketen som egentligen hette A4 kallades på samma vis för V2. Därför trodde man att V2 var en vidareutveckling av V1, dvs ett flygplan och i konsekvens därav att den raket som störtat i Bäckebo var något annat vapen. Framför allt var man fixerad vid att detta vapen måste vara radiostyrt, eftersom V2-raketen i Bäckebo innehållit radiostyrningsutrustning. Av denna anledning började engelsmännen utöva påtryckningar mot Sverige för att få upprätta en avlyssningsanläggning i Ottenby för att utröna konstruktionen av de tyska vapnen.

Raketen i Bäckebo var dock inte tillförlitlig: denna var en testraket som styrdes från marken av en joystick, och hade tillverkats inom ramen för Wasserfall-projektet och avsedd att användas mot fientliga flygplan. A4-raketens design var redan avslutad och satt i produktion.

Fogad till rapporten finns också en tidningsartikel från DN den 3 oktober 1944 och artiklar ur "The Illustrated London News" den 16 september 1944, och från Auronautical Engineering den 6 oktober 1944. Engelsmännen avslöjade alla detaljer i V1:s konstruktion, förmodligen i syfte att demoralisera tyskarna.

V2-Roboten

Angående V2-roboten upprättades först, den 21 juli 1944, rapporten som återfinns här nedan. Henry Kjellson som upprättade rapporten med hjälp av framförallt professor Sten Luthander, författade även 1946 en skrift med namnet Redogörelse över den tyska A4-raketen V2, Rapport över teknisk undersökning av Bäckebo-lufttorpeden vilken jag ännu inte fått tag i.

Sommaren 2000 besökte jag Bäckebo och tog några kort av V2-kratern. Bilder och vägbeskrivning hittar man här.

V2-roboten kom sedemera att fraktas till London då Sverige i denna fas av kriget blivit alltmer samarbetsvilliga med de allierade. För mer info läs Raketen och jag (finns även i PDF-format).

Källor:

Det finns inte mycket litteratur att läsa om de här robotarna men några få referenser kan jag ändå ge:

Böcker

(En mycket utförligare och detaljerad litteraturlista hittar du i slutet av min essä.)

Artiklar

Länkar:


Jag som har gjort den här sidan heter Linus Walleij.