SUBMIT   


 SYNTAX:

 SUBMIT filespec (aktuella parametrar)

 ÄNDAMÅL:


    Sänder en batchprocess
 bestående av en fil av CP/M-86
 kommandon(ett kommando per rad i 
 filen). SUBMIT-filen måste ha 
 filtypen SUB. Varje extra parameter
 (som t.ex. en drive eller filspec.)
 som följer filspecifikationen i 
 kommandot ersätter motsvarande  
 formella parametrar  ($1,$2,$3...)
 i filen av typ SUB.

 
ENTER .subtopic FOR INFORMATION ON THE FOLLOWING SUBTOPICS:

EXEMPEL   


HELP>