PIP     

  OPTIONER  


       PIP Optioner

 Dn  - Ta bort alla tecken bortom
     kolumn n.
 E  - Eka överföringen på skärmen.
 F  - Filtrera bort formfeeds från 
     källdata.
 Gn  - Ta från eller sänd till USER n
     (standard=nuv. user nummer.)
 H  - Testa om giltigt hexfoormat.
 I  - Ignorera 00 hex dataposter 
     och testa om giltigt hexformat.
 K  - Eliminera utskrift av filnamn
     på skärmen.
 L  - Översätt stora bokstäver till
     små (lower case)
 N  - Numrera utskriftsraderna
 O  - Objektfilöverföring, ^Z
     ignoreras.
 Pn  - Sätt sidlängden till n.
     (standard n=60 (66 på A4))
 Qs^Z - Avbryt kopieringen då strängen
     s påträffas.
 R  - Läs filer som har tiilldelats
     systemattribut.
 Ss^Z - Börja kopieringen då strängen
     s påträffas i källfilen.
 Tn  - Expandera tabulatorer till n
     mellanslag.
 U  - Översätt till stora bokstäver.
     (upper case)
 V  - Verifiera att data skrivits
     korrekt.
 W  - Skriv över skrivskyddade filer
     utan fråga på skärmen.
 Z  - Nollställ paritetsbiten.

 


HELP>