HELP    


 SYNTAX:

 HELP (ämne)(,delämne)...(ÄPÅ)

 ÄNDAMÅL:

    Att ge information om hur man
 använder CPM-86 kommandon. HELP utan
 suffix visar tillgängliga ämnen.
 HELP följt av suffix och en valfri
 sekvens av delämnen visar information
 om valt ämne på skärmen. Vid promten
 HELP ( HELP> ) kan ett ämne och even-
 tuella delämnen anges.
 Då man trycker utan att ange
 något ämne avbryts HELP.
 Help tillåter upp till 8 delämnen.
 Då P-optionen används kommer HELP-
 utskriften INTE att stanna på var
 23 rad.

 EXEMPEL:

 A>HELP
 A>HELP dir
 A>HELP stat optionsÄPÅ
 HELP> help
 HELP> stat examples

 


HELP>