FILNAMN   


      FILNAMNSFORMAT     CP/M-86 identifierar varje fil
 genom sin unika filspecifikation. En
 filspecifikation kan bestå av tre 
 delar: en drivespecifikation, ett
 primärt filnamn och en filtyp, alla 
 åtskilda av respektive skiljetecken.
 En drivebokstav måste följas av kolon.
 En filtyp måste föregås av en punkt.
 Termen "filspecifikation" innebär en
 valfri men giltig kombination av fil-
 namn och filtyp. Denna sammanfattning
 använder följande symboler för att
 beteckna delarna i en filspecifikation:
      
 d:    representerar en eventuell
      drivespecifikation, som kan
      vara en bokstav i intervallet
      A..P följt av ett kolon.
      (För två drives: endast A, B)
      
 filnamn  representerar det önskade
      primära filnamnet, som kan
      innehålla 1..8 alfabetiska
      eller numeriska tecken.

 typ    representerar den eventuella
      filtypen, 0..3 alfabetiska
      eller numeriska tecken,
      skilda från det primära 
      filnamnet av en punkt.

 Giltiga kombinationer av elementen
 i en filspecifikation visas nedan:

 o d:
 o filnamn
 o d:filnamn
 o filnamn.typ
 o d:filnamn.typ

 Vissa av CP/M-86 kommandon kan välja
 ut och bearbeta flera filer då
 "joker"-tecken inkluderas i antingen
 det primära filnamnet eller filtypen.
 De två jokertecknen är ?, som matchar
 ett enstaka tecken i samma position
 och *, som matchar både tecknet och 
 alla återstående tecken i filnamnet 
 eller filtypen. Kommandosammanfatt-
 ningen visar vilka kommandon som 
 godtar jokertecken i filspecifikation.

 
ENTER .subtopic FOR INFORMATION ON THE FOLLOWING SUBTOPICS:

KONVENTIONER


HELP>