DIR     


 SYNTAX: DIR (filspec.)

 ÄNDAMÅL:

    Visar namnen på filer som ej
 har systemattribut (DIR-filer) i 
 biblioteket på en diskett on-line.

 
ENTER .subtopic FOR INFORMATION ON THE FOLLOWING SUBTOPICS:

EXEMPEL   


HELP>