DDT86    

  KOMMANDON  

   PARAMETRAR     DDT86 KOMMANDOPARAMETRAR

 Parameter  Ersätt med 

   bc    byte konstant
   b1    brytpunkt ett 
   b2    brytpunkt två 
   d    datas destination
   f    slutadress  
   n    antal instruktioner att
       exekvera
   r    register eller flaggnamn
   s    startadress
   s1    andra startadress
   W    16-bitars ord (word) 
   wc    word constant (16 bitar)

 


HELP>