KOMMANDON  


    CP/M-86 KOMMANDOSYNTAX:

    A>KOMMANDO (SUFFIX)


    För att ge CP/M-86 ett kommando,
 måste en fullständig kommandorad 
 skrivas vid systempromten. En CP/M-
 86 kommandorad består av ett nyckel-
 ord, ett eventuellt suffix till detta
 och en vagnretur.
 Nyckelordet identifierar antingen
 ett inbyggt kommando eller ett program
 som skall utföras. Suffixet kan bestå
 av en filspecifikation eller olika 
 parametrar till kommandot.
 För att fullborda kommandot måste
 vagnreturstangenten tryckas ned.

 


HELP>