Vårkonsert 1999

Här finns hela konserten i mp3 format. Filerna är lite stora men körmusik låter hopplöst i alltför komprimerat format, finns det önskningar om mindre filer ska vi på musikredaktionen givetvis ta oss an att ta fram mindre filer. Eftersom filerna tar upp lite över 48MB tillsammans har jag tyvärr varit tvungen att lägga dem på min dator hemma, den är inte igång dygnet runt så ibland går det inte att ladda ner musikfiler, detta kommer eventuellt att åtgärdas såsmåningom.

Konserten framfördes den 26:e maj i Katolska kyrkan i Lund

Gammal fäbodpsalm från Dalarna 3,7MB

Sommarpsalm (Sv Ps 201) 3,3MB

Ave verum corpus 4,3MB

I Intriot et Kyrie 1,9MB

Ib Intriot et Kyrie 5,2MB

II Offertoire 8,6MB

III Sanctus 3,5MB

IV Pie Jesu 3,6MB

V Agnus Dei 6,0MB

VI Libera Me 5,1MB

VII In Paradisum 4,5MB

Gabriel Fauré (1845-1924) började enligt egen utsago arbeta på Requiem 1887 "för att det var roligt". Troligt är dock att faderns död 1885 och moderns död två år senare var en drivkraft. Han färdigställde sin första version av Requiem 1888. Första föreställningen hölls vid en begravning i Madeleinekyrkan i Paris, 16 Januari samma år med Fauré själv som dirigent. Denna version av Requiem innehöll fem satser: Introit et Kyrie, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei och In Paradisum. Detta var dock inte en liturgisk komplett Requiem.
Requiem i originalversion framfördes i Medeleinekyrkan fram till seklets slut, alltmedan fauré arbetade på en utvidgad version att framföra vid större evenemang. Denna nya version framfördes första gången i Januari 1893 och innehöll två nya satser: Offertiore och Libera Me, båda med barytonsolo. Det är densamma som Lunds nations kör framförde.

(Texen skamlöst knyckt från skivans tjusiga bok)

Allting kåpyrajt Lnk -99