Gånglåt
Tjo gadderittan tjola hoppsan, Hurra! Bom fadderalla. Tralala, Fadderej!
Hejsan å Svejsan, ser man på? Vyssan lull. Sing dudel dej, Hu je da mej, falle-ra!
Sjung Hej! (Sjung hoppfaddiraddiraj) Hå! (Sjung hoppfaddiraddiraj)
Tjo! (Sjung hoppfaddiraddiraj) Oj oj oj oj
Sjung Hej! (Sjung hoppfaddiraddiraj) Hå! (Sjung hoppfaddiraddiraj)
Tjo! (Sjung hoppfaddiraddiraj) Rajj, tann, tajj, tann…

Skänklåt
Ja nu gungar tiljan under foten
Spar inte skon, slå i maten!
Stekta harar, gödda svin
och kyckling, sill och brännevin,
på bordet är! Var god stig in!

Halvan
Norges bäste sill i papper, den har inga fjäll;
Skönt den andra dagen fröjdar gommen magen.
Har du flaskan oppe, töm dess sista droppe!
Halvan i dig häll, i dig halvan häll!

Helan
//: Hur länge skall på bordet den lilla helan stå?
Skall snart ej höras orden: Nu helan går, låt gå! ://
Det ärvda vikingasinne till supen trår igen
Och helans trogna minne i halvan går igen.

En sup till
En sup till det behöver jag, får jag inte det så mår jag inte bra
En två tre fyra eller fem, får jag inte det så går jag inte hem.
Dam ba da da da Dam da da da Lamda ba di dam du dam
La ba da ba da
Dam ba da da da Dam ba da da da Lam da ba di dam du dam
La ba da ba da.

Kalasvisa
Som valen i vattnet,
som björnen på bjerget,
som myggan över myren,
som saven i sälg,
som brevet på posten,
som hamar'n mot städet,
som pappa i mamma
är drickat!

Anders Zorns nubbevisa
//: Fåm, fåm, fåm, fåm, fåm vi lite opp i kosa ://
Jen gang och jen gang och jen gang och jen gang te
Jen gang och jen gang och jen gang och jen gang te

Bort allt vad oro gör
1:
Bort allt vad oro gör
Bort allt vad hjärtat kväljer
Bäst att man väljer
bland desse buteljer
sin maglikör.
Granne, gör du just som jag gör.
Vet denna oljan ger humör.
Vad det var läckert. Vad var det? Rehnskt bläckert?
Oui mon sieur. Som jag gör!
Vad det var läckert, vad det var läckert, mon sieur!
[omtag från "Granne..."]

2.
Bort allt vad oro gör
Allt är ju stoft och aska
Lät oss bli raska
och tömma vår flaska
bland bröderne.
Granne, gör du just som jag gör.
Vet denna oljan ger humör.
Vad det var mäktigt. Vad var det?
Jo, präktigt Malaga, ja.
Vad det var mäktigt, vad det var mäktigt, Malaga.
[omtas från "Granne..."]

Tourdion
Quand je bois du vin clairet, ami tout tourne, tourne, tourne, tourne,
aussi desormais je bois Anjou ou Arbois.
Chantons et buvons, à ce flacon faison la guere,
Chanton et buvons, mes amis, buvons donc!

Gubben Noach
(Fredmans sånger nr 35)
Av Carl Michael Bellman
Arr Karl-Fredrik Jehrlander

1. [Bas, intro] Gubben Noach, gubben Noach var en hedersman.
När han gick ur arken plantera' han på marken,
mycket vin, ja mycket, ja detta gjorde han.
Och han rodde.

2. [Tenor, lead] Noach rodde, Noach rodde ur sin gamla ark,
köpte sig buteljer, sådana man säljer,
för att dricka, för att dricka på vår nya park.
Han visste…
2. [B, stämma]
No-ach rod-de ur sin gamla ark,
köpte sig buteljer som man säljer,
sådana man säljer,
för att dricka, för att dricka på vår nya park.
Han visste…

3. [Alt, lead] Han väl visste, han väl visste,
att en män'ska var
torstig av naturen som de andra djuren;
därför han ock, därför han ock vin planterat har åt lilla…
3. [T & B, stämma] …han väl viss-te
att en män'ska var torstig,
torstig, av naturen som de andra djuren;
därför han ock vin planterat har åt lilla…

4. [Sopran, lead] Gumman Noach, gumman Noach var en hedersfru;
hon gav man sin dricka.
Fick jag sådan flicka,
gifte jag mig, gifte jag mig just på stunden nu.
4. [A, T & B, kompar] …pom pom, pom pom etc

5. [S, lead] Aldrig sad' hon, aldrig sad' hon: "Kära far, nå, nå,
sätt ifrån dig kruset!"
Nej, det ena ruset
på det andra, på det andra lät hon gubben få.
5. [A, T & B, kompar] Nå nå, nå nå etc

6. [T & B, solo] Gubben Noach, gubben Noach brukte egna hår,
pipskägg, hakan trinder,
rosenröda kinder,
drack i botten, drack i botten. Hurra och gutår! Det var lustigt…

7. [S, lead] Då var lustigt, då var lustigt på vår gröna jord,
man fick väl till bästa,
ingen torstig nästa,
satt och blängde, satt och blängde vid ett dukat bord.
7. [A, stämma] Då var lustigt, lustigt på vår gröna jord, man
fick väl, fick till bästa ingen torstig
nästa, ingen torstig nästa,
satt och blängde, satt och blängde vid ett dukat bord.
7. [T, stämma] …då var lustigt, på vår gröna jord, man
fick väl, fick till bästa ingen torstig nästa, nästa,
satt och blängde, satt och blängde, satt och blängde
vid ett dukat bord.
7. [B, slutet av sista raden] Nej, inga…

8. [S, lead] Inga skålar, inga skålar gjorde då besvär,
då var ej den läran:
"Jag skall ha den äran!"
Nej, i botten, nej, i botten drack man ur så här…
8. [T & A, stämma] Inga skålar gjorde besvär,
då var den läran:
Ha den äran!
Nej, i botten man drack så här…
8. [B, stämma] Inga skålar gjorde besvär, då var ej den
läran, den läran:
Jag skall ha den äran!
Nej, i botten man drack så, nej i botten…

9. [S & A, stämma] …drack ur så här.
9. [T, lead]…nej, i botten drack ur så här.
9. [B, stämma]…drack man ur så här.

Gammal nederländare
Bo Bergman/Åke Malmfors

Det är inte roligt att stå och bulta längre, Katinka.
Månen lyser och vädren gå, och de frusna stjärnorna blinka.
Min knoge är röd, min näsa blå. Se så! Se så, lyft nu på dörrens klinka
Glänta på dörren och låt mig få tak över huvut, din slinka.
Du skall duka ett bord med förgyllda koppar som vinka.
Öl och brännvin och ost för två och så en fet och rykande skinka.

Ett glas öl
När man ser på hur barna
växer opp och står i
kan man undra om barna
nå'nsin får det som vi;
om det finns jobb, om det finns mat,
om det är drägligt där dom bor.
Finns det får och kor och vatten och luft?

Får domsola sig gratis?
Finns det blommor och blad?
Har dom fläsk och potatis?
Kan dom ta sig ett bad?
Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl,
men man hoppas att barna ändå får ett glas öl.

Ha det bra i värmen på en SARA-krog,
rosenrött och himmelsblått ska det va'.
Vårt liv är inte bara knog.
Öl är till exempel gott.

När man ser på hur barna
växer upp ohc står i
kan man undra om barna
nå'nsin får det som vi.
Om det finns jobb, om det finns mat,
om det är drägligt där dom bor.
Finns det får och kor och vatten och luft?

Får dom döttrar och söner?
Finns det dragspel och vals?
Har dom kvar bruna böner?
Har dom någonting alls?
Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl,
men man hoppas att barna ändå får ett glas öl.

Joakim uti Babylon
(ett par verser som vi brukar ta)

1.
Joakim uti Babylon hade en hustru, Susanna.
Töm vår kanna, töm vår kanna
Skål för dess person.
Joakim var en genomärliger man.
Frun lika ärliger också som han.
Fru Susanna ://: många hjärtan vann.

2.
Joakims trädgård var med maner,
lusthus, tapeter av siden.
Middagstiden ://: gick Susanna ner.
Ekar och lindar stodo runtom en damm.
Sköna Susanna hon plaska' och samm.
När hon plaskar ://: skymta liljor fram.

3.
Ner uti blomstergården nu
gingo allena två bovar.
Schlogo lovar ://: kring vår lilla fru.
"Hej!" sade boven till den andre så slem.
"Hej! Det är middag, ,kom och låt oss gå hem."
Två kanaljer ://: i varenda lem.

Ruttnande murklor
mel: Doktor Simon

Ruttnande murklor
Slemmet från en gammal dam
Köttet ifrån löpska tikar
Mat för en sjuk Alban

Överkörda gamla ormar
fyllda utav mask
Självdöda gamla bältor
fyller harskens task

Ruttnande murklor…

Punschen kommer
Ur: Glada Änkan

Punschen kommer,
punschen kommer
ljuv och sval.
Glasen imma,
röster stimma
i vår sal.
Skål för glada minnen!
Skål för varje vår!
Inga sorger finnas mer, när punsch vi får!


Kaffevisa
W A Mozart

Det smakar så härligt, det smakar så gott.
Det här är det bästa som vi någonsin fått.
Aldrig har vi väl smakat på något som det,
Det finns inget som smakar som kaffe au lait.
Aldrig har vi väl känt oss så här saliga,
Det finns inget som smakar som Gevalia

Och jungfrun hon går i ringen
Svensk danslek
Hugo Alfvén

Och jungfrun hon går i ringen med rödan gullband,
Och jungfrun hon går i ringen med rödan gullband.
Det binder hon om sin kärestes arm,
Det binder hon om sin kärestes arm.

Men kära min lilla jungfru, knyt inte så hårdt,
Men kära min lilla jungfru, knyt inte så hårdt.
Jag ämnar ej att rymma bort,
Jag ämnar ej att rymma bort.

Och jungfrun hon går och lossar på rödan gullband,
Och jungfrun hon går och lossar på rödan gullband.
Så hastigt den skälmen åt skogen då sprang,
Så hastigt den skälmen åt skogen då sprang.

Då sköto de efter honom med femton gevär,
Då sköto de efter honom med femton gevär.
Och vill ni mig något så ha ni mig här,
Och vill ni mig något, så ha ni mig här.

Tjuv och tjuv, det ska du heta
Svensk danslek
Hugo Alfvén

Intro: Ja, tjuv, det ska du heta.
Tjuv och tjuv, det ska du heta, för du stal min lilla vän,
Men jag har den ljuva trösten, att jag får ´na snart igen.
Tror jag, tra la la, tror jag, tra la la, tror jag, tra la la, tror jag, tra la la.

Tjuv ska du heta, tjuv ska du heta, tjuv ska du heta, tjuv ska du heta,
För du stal min lilla vän, ja,
Tjuv ska du heta, tjuv ska du heta, tjuv ska du heta, tjuv ska du heta,
För du stal min lilla vän,
Men jag får ´na snart igen

Styrman Karlsson
Text och musik: Hans Alfredsson

1.Stackars styrman Karlsson hade otur, skulle gå på flottans fest igår
När han skulle snöra på sig skorna, måttade han fel med sina tår.
Han satte foten i en potta och kunde inte komma loss
Hade storlek förtiåtta och den var alltför stor förståss.

Han putsa´ upp den med skokräm, så att den blänkte svart och fin
Och snart på balen sågs han dansa med sin sko utav porslin.
Han hade foten i en potta, men så han svängde sina ben.
Han dansade så bra att chefen för vår flotta, utnämde Karlsson till kapten.

2. Nu är kapten Karlsson havets fasa, alla sjöpiraters stora skräck.
Över vattnet hör man tydligt ekot av hans steg, när han går kring på däck
Han går med foten i en potta för han har aldrig kommit loss!
Och såna sparkar han kan måtta när han i drabbningarna slåss.

En gång så föll han från skutan och tänkte: Nu så blir jag våt!
Hur skall jag komma till Sverige? Jag har ju inte något båt.
Han hade foten i en potta, I denna seglade han hem.
Och möttes av sin fru Charlotta som också har sin fot i kläm
I en byrålåda i en chiffonjé, olé!

I Seraillets Have
Rosen sænker sit hoved
tungt af dug og duft
og pinjerne svaje så tyst og mat
i lumre luft
Kilderne vælte det tunge sølv i døsig ro

Minareterne pege mod himlen op i tyrketro

Og maanen driver jævnt afstedt
over det jævne blaa
og den kysser rosers og liljers flok
alle de blomster smaa

I seraillets have
I seraiilets have

Satellit
Av Ted och Kennet Gärdestad
Arr Martin Andersson

[Sopran, Alt & Tenor, intro] Ba ba ba ba ba ba, etc (4 takter)

1. [S, A & T, kompar] Ba ba, ba ba, etc (8 takter)
1. [Bas, slinga] Ba ba, ba ba, bam, bam, etc (8 takter)
- do do…

2. [S, lead] Du, har stått vid horisonten.
Du, har tittat mot havet om jorden var rund.
Men allt som du såg var en båt som försvann,
i dimman som rullade fram.
2. [T & A, kompar] Da da da da, da da da da
Da da da da, da da, da da da da, da da
Ooo..., da da
Da da da da, da da da da, da da.
2. [B, slinga] ...do, do do do, do do, do do do
Do, do do do, do do, do do do, do do do, do do do, do do do do do do
Ooo…, da
Da da da da da da, da da da da da da, da da.

3. [S & A, kompar som A & T vers 2]
3. [T, lead] Jag, är inte rädd att flyga.
Ja, för ovanför molnen står himlen på glänt.
Som jorden och månen, vi dras till varann.
Men håll mej så hårt som du kan.
3. [B, samma slinga som vers 2]

Refr - [S, A & T, lead] Jag känner mej som en
satellit, satellit, woo-o woo,
som en satellit, högt upp i det blå.
Satellit, satellit, woo-o woo, som en
satellit. Nu kan jag förstå…
Refr - [B, kompar] Jag känner mej som en…
…satellit, …satellit, do do do do do do do do do,
satellit, högt upp i det blå.
…satellit, …satellit, do do do do do do do do do,
satellit. Nu kan jag förstå…
- forts [S & A, lead] Åh, vad världen är liten ändå.
Högt i det blå… -bap!
- forts [T, kompar] Do do, do do do do, do do do do.
Högt i det blå… -bap!
- forts [B, kompar] Do do, do do do do, do do do do
Do do do do, do do do do, do-bap! Do do…

4. [S1, kompar] Nu-u-u, etc
4. [S2, lead] Vi, har gått omkring på jorden.
Vi har dragit vår frihet på släp överallt.
Och solen har värmt oss, men när den går ner,
behöver jag värmen du ger.
4. [A & T, kompar] Da da, etc
4. [B, kompar] Do, do do do, etc

[S, A, T & B, refräng utan fortsättning…]

Avslut - [S1, överstämma] …da da da, da da da
Woo-o woo, som en, nu-u-u, etc
Avslut - [S2, A, T & B] Högt i det, satellit, satellit
Woo-o woo, som en satellit, högt upp i det blå.
Satellit, satellit, woo-o woo, som en
satellit, nu kan jag förstå…
- forts [S & A] Åh, vad världen är liten ändå…
…do do dum!
- forts [T & B] Do do, do do do do, do do do do,
(do do) do do, do do - do do dum!

Grogg grogg
Vers 1:
Jag sitter mol allen
Och min kompis han är sen
Han har brännet me´
Och jag undrar var fan han e´.

Det är jävligt kallt och rått
Så man behöver just nå´t gott
Kan du skynda dig och komma
Hit me´ mitt brännvin nu.
Ja, jag behöver just litt sprit
Så se till att pallra dig hit

:/: Å grogg, grogg
det smakar så otroligt bra,
Å grogg, grogg
Jag dricker det varenda da´:/: 


Vers 2:
Nu börjar jag bli desperat
I väntan här på min kamrat
Hans ljuva droppar
Kan göra under med våra kroppar

Litta vodka, gin och rom
Det är just sånt jag tycker om
Några klunkar sånt kan ge 
mig helt otroliga toppar.
En sjuttifemma då och då
Det är det som får mig på tå.

:/: Å grogg, grogg...:/:

Ja, jag sitter här själv, med blannevann.
Å ingenting alls jag blanda kan

:/:Å grogg, grogg...:/:

Anthem

No man, no madness, though their sad power may prevail,
Can possess conquering country´s heart, they ris to fail.
She is eternal long before nation´s lines were drawn.
When no flags flew, when no armies stood, my land was born.

And you ask me why I love her through wars, death and despair,
She is the constant, we who don´t care.
And you wonder will I leave her, but how? M m m m
I cross over borders but I´m still there now.
How can I leave her? Where would I start?
Let man´s pretty nations tear themselves apart.
My land´s only borders lie around my heart.

Fångad av en stormvind
1:
Jag har aldrig slutat tro
att efter varje natt väntar gryningen,
fast jag inte kan förstå
så finns det tid för skratt när jag börjar om igen.
Känner doften från en stilla ocean.
Plötsligt står jag i en levande orkan.

Refräng:
Jag är fångad av en stormvind,
fast för dig.
Ingenting kan hindra mig när det blåser i mitt hjärta.
Fångad av en stormvind,
natt och dag.
Här finns bara du och jag och det ljus som himlen lämnat kvar.

2:
Det är dags att ge sig av
för stunder som har flytt kommer aldrig mer.
Reser ut på öppet hav
där allting blir som nytt i den framtid som du ger.
Utan saknad lämnar jag min trygga hamn.
Fri men ändå bunden till en öppen famn.

(Refräng)

Vi går tillsammans
förenad av kärlekens band.
Min längtan vaknar
när du ler och räcker mig din hand.
Jag är fångad av en stormvind.

(Refräng, slut)

Smedsvisa
Versstruktur:
Först sjungs den text som står i versen. Därefter sjunger man "Hej hopp,
fadderri fadderralladirej!" två gånger, varefter versens två sista rader
tas om. Det låter betydligt svårare än vad det är.

1:
E n gång i min ungdom älskade jag
en flicka med ljuva och rena behag.
Hon lovte mig tro i lust och i nöd
allt intill den blekaste död.

2:
Hon var som en lilja vit uti hyn,
den fagraste flicka som skådats i byn -
ett smittande skratt, en lustiger sång.
Vi älskade sommaren lång.

3:
Men kärleken vissna', kärleken dog.
Vid Mikaelsmäss hade flickan fått nog.
Hon fann sig en riker högfärdig man,
sa' tack och adjö och försvann.

4:
Nu står jag vid städet sliten och grå
och hammaren bultar och hjärtat det slår,
men aldrig den flickan kommer igen.
Hon är hos sin nyfunne vän.
(Här gör vi ett avsteg från reglerna: istället för "Men aldrig..."
sjunger man vid omtaget "Nej aldrig..." samt att "Hon är hos..." byts
mot "Men låten den trallar jag än",)

5:
[Trallas, rajas och dajas.]

Nationalsångspotpurri
[Alla] Du gamla du fria, du fjällhöga nord
du tysta, du glädjerika sköna.
Jag hälsar dig vänaste land på jord.
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
Din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Oh say, can you see by dawn's early light
What so proudly we hail'd
at the twilight's last gleeming?
Whose broad stripes save our gracious Queen.
Long live our noble Queen.
God save the Queen.
[Tenor/bas solo] Send her, [Alla] send her victorious
happy and glorious,
long to reign over us.
God save the Queen.
Oh say, does that star-spangled banner yet wave?

[Tenor/bas solo] Padam-padam pam-pam-pma pa-padam!
Padam-padam pam-pam-pma pa-padam
[Alla] Allons enfants de la patrie
le jour de gloire est arrivé! [Bas] Bom-bodom!
[A:] [Sopran/alt/tenor] (Marseljästexten, "Contre nous de la tyranie...")
[B:] [Bas (samtidigt som block A)] Bom-bom-bom-bom-bom Tjolahopp!
Bom-bo-bom-bom-bom-bom-bom Tjolahej!
[Alla] Le terband sarglant et levé! [Tenor/bas] Tra-la-la!
[Alla] Tendez-vous dans [sopran/alt forts. till slut av franska raden]
[Tenor/bas solo] Kong Christian stod vid höjen mast
i rög og [sopran/alt börjar samtidigt med "Ja"] dam.
[Sopran/alt] Ja, vi elsker dette lannet
som det [tenor/bas påbörjar "Åh Gud" samtidigt som "stiger frem"] stiger
frem.
[Tenor/bas] Åh Gud, [alla] vors lands, o lands vors Gud.
[Tenor/bas solo, samtidigt som sporan/alt i "Ja, vi..."] Kong Christian
stod vid höjen mast i rög og dam.

[Alla] Oi suomi synnyinmaa soi sana kultai. [Sopran/alt forts. med "nen"]
[Tenor/bas solo] Tronar på minnen från fornstora da'r.
[Alla] Då ärat ditt namn flög över jorden.
[A:] [Sopran/alt samtidigt som tenor/bas block B] Sajuz nerushimi
respublik svabodnik.
[B:] [Tenor/bas samtidigt som sopran/alt block AJag vet att du är och du
blir vad du var.
[Alla] Splatila naveki velikaja Russ.
Slavsya o tyechestva, tyechestva,
nashe svabodnoje.
[Tenor/bas] Jag [Alla] vet att du är och förblir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Rövarsången
Whee-e-e-eee, whe-e-e-e-e-e-ee-e-eee
Whee-e-e-eee, whe-e-e-e-e-e-ee-e-eee

Whee-ee-e-e-eee, whee-e-e-e-ee-eee
Whee-e-eee-e-e-e-e-eee-e-e-e-e-eee-e-e-e-e-eee (dur-klang på slutet)

(Sjunges om och om igen)

Serenad
Jakob Axel Josephson

Stjärnorna tindra re´n högt upp på himmelen, jorden är still.
Vinden har somnat in, sakta för vännen min bedja jag vill
//: Förs du vid drömmars hand fjärran till min längtans land,
hör du min röst? Här vill jag kalla dig, säg, vill du följa mig,
ljuvaste tröst? ://

Norges (Halvan)
Halfdan Kjerulf

Norges bäste sill i papper, den har inga fjäll;
Skönt den andra dagen fröjdar gommen magen.
Har du flaskan oppe, tom dess sista droppe!
Halvan i dig häll, i dig halvan häll!

Kristallen den fina
Folkvisa från Orsa

Kristallen den fina, som solen månd´ skina, som stjärnorna blänka i skyn.
Jag känner en flicka, i dygden den fina, en flicka i denna här byn.
Min vän, min vän och älskogsblomma, ack om vi kunde tillsammans komma,
Och jag vore vännen din, och du allra kärestan min!
Du ädela ros och förgyllande skrin!

Nu grönskar det
Musik J S Bach
Text Evelyn Lindström

1. Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål, till brädden fylld med vin.
Så drick min vän, drick sol och doft, ty dagen, den är din!

2. Långt bort från stadens gråa hus vi glatt vår kosa styr.
Och följer vägens vita band mot ljusa äventyr.
Med öppna ögon låt oss se på livets rikedom,
som gror och sjuder överallt, där våren går i blom.

I denna ljuva sommartid
I denna ljuva sommartid
gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se hur i prydning jorden står,
se hur för dig och mig hon får
så underbara håvor.

Av rika löv är grenen full,
och jorden täckt sin svarta mull
med sköna gröna kläder.
De fagra blommors myckenhet
med större prakt och härlighet
än Salomos dig gläder.

Nu växer säd för skördens tid,
och ung gammal gläds därvid
och bör Guds godhet prisa,
som vill i överdådigt mått
oss människor så mycket gott
var dag och stund bevisa.

När jag hör trastens klara sång,
när lärkan jublar dagen lång
högt ovan fält och backar,
då kan jag icke tiga still.
Min Gud, så länge jag är till
för livet jag dig tackar.

Ack, är det redan här så skönt
på denna jord, så härligt grönt,
hur skall det då ej bliva
i himmelen, där Gud berett
vad ingen här i världen sett
och ord ej kan beskriva.

Så skimrande var aldrig havet
Så skimrande var aldrig havet
och stranden aldrig så befriande,
fälten, ängarna och träden
aldrig så vackra,
och blommorna aldrig så ljuvligt doftande
som när du gick vid min sida
i solnedgången, aftonen den underbara,
då dina lockar dolde mig för världen
medan du dränkte alla mina sorger,
älskling, i din första kyss.

Kom du ljuva hjärtevän
1:
Kom du ljuva hjärtevän!
Skall jag vänta länge än?
Längtan mig förbränner, hjärtevän.
Längtan mig förbränner, hjärtevän.

2:
Liksom rosen skär och ren
slår du ut i solens sken.
Kom, kom, du min ljuva hjärtevän.
Kom, kom, du min ljuva hjärtevän.
 


Tack Lille-Johannes (7), Claes (15), Store-Johannes (4), Jonas (1), Martin (2) och Fredrik (11) för nedskrivandet av texterna. Tenorerna leder sammanlagt och individuellt!