LUNDS NATIONS HÖSTPLANERING och minnesanteckningar för 1999!
22 oktober: Ålagillet på Lunds Nation
13 november: Skånska Gåsagillet AF
28 november: 1:a advent på KULTUREN och det där nybyggda centrat vid Stortorget.
13 december: LUCIA-tåg på Lunds Nation
17 december: Julfest på Lunds Nation