MÅNADENS TENOR

April 2000!
Den dansante Leif

Månadens tenor, April är en levnadsglad broder. Punktlighet, avhållsamhet & sunt friluftsliv är kvalitéer som är intimt förknippade med denna dansbandskung från blekingska arkipelagens mylla.

Eller i mer kärnfulla ordalag: Liten, pilsk och läser Tyska.