Klicka här för att starta

Innehållsförteckning

Splash

Översikt

Användaren 1

Användaren 2

Användaren 3

Konventioner

Programmen

Relaterat

GNU-katalogstrukturen

Över Autoconf

Autoconf 1

Autoconf 2

Autoconf 3

#define

Över Automake

Make 1

Make 2

Automake 1

Automake 2

Automake 3

Automake 4

Paus

Över Libtool

Libtool 1

Libtool 2

Libtool 3

Libtool 4

Autotoolize

Pkgconfig 1

Pkgconfig 2

Pkgconfig 3

Pkgconfig 4

Övrigt

Författare: Linus Walleij

E-post: fnord@foo.org

Hemsida: http://www.df.lth.se/~triad/