DIAB DS90-20

En klassiker och storsäljare. Dessa bilder har tagits av Iggy Drougge och föreställer hans DIAB DS90-20.

DIAB DS90-20 framifrån

DIAB DS90-20 framifrån

DIAB DS90-20 framifrån uppifrån

DIAB DS90-20 bakifrån

DIAB DS90-20 bakifrån

DIAB DS90-20 bakifrån

DIAB DS90-20 bakifrån