Dnix

DIABs datorserie DS90-XX och DIABXXXX har ett eget svenskutvecklat operativsystem som heter Dnix.

Harrgot Lindmark berättar om Dnix:

D-nix var ett Unix-kompatibelt realtidsoperativsystem som utvecklades ur det operativsystem vi tagit fram för industriella tillämpningar på DataBoard kallat OS8. Källkoden till denna högeffektiva kärna var alltså utvecklad av oss på Diab. Vi skrev också ett antal utilities motsvarande en del av de som fanns från AT&T Unix. Detta gjorde oss oberoende av licens från AT&T för de tillämpningar som inte krävde hela utvecklings- och driftsmiljön från AT&T. I takt med att DS90 började säljas som en generell unixdator levererades licensierade utilities från AT&T medan kärnan fortfarande utgjordes av D-nix. De goda prestanda vi hade i D-nix, kombinerat med en unik kompetens inom området, bidrog till att vi blev vald som s.k basdatorleverantör till Statskontoret och försvaret flera år i rad. En viktig produkt som kom fram i samband med utvecklingen av D-nix var en mycket bra C-kompilator som senare levt vidare och vidareutvecklats i dotterbolaget i USA.

Såhär ser det ut när man startar DNIX:

      DDDDDDDD        DDDD   DDDDD DDDDD DDD   DDDD
      DDD  DDD       DDDD   DDD  DDD   DD  DDD
     DDD   DDD       DDDDD  DDD  DDD   DD DDD
     DDD   DDD       DDD DD  DDD  DDD    DDDDD
    DDD   DDD  DDDDD  DDD DD DDD  DDD    DDD
    DDD   DDD  DDDDD  DDD  DD DDD  DDD    DDDDD
   DDD   DDD       DDD  DDDDD  DDD   DDD DD
   DDD  DDD       DDD   DDDD  DDD   DDD  DD
  DDDDDDDDD       DDDDD   DDDD DDDDD  DDDD   DDD


            D-NIX Version 5.3 2.2.1

            (C) Diab Data AB 1992

        (C) Dynatech Computer Systems 1992

dcs# lc /install
4gl4.1     X11      esqlcorm4.1  msdosfh    rmcobol
Comc      X11bin     gratix     net4.1     se4.1
DBIII     X11demo    indebug4.1   nfs      show
MFCob2DP    XP330inst   install.log  online4.1   sql4.1
Mscreen    benchmarks   isam4.1    oracle     star4.1
SVS      dnix2.3up   istartcprt4.1 oraselp.oi   util
UAP7.01    esqlc4.1    mkncrV.3    progress    xp330neu
UAPAPP     esqlcomf4.1  motif     rds4.1    

Egenheter med D-NIX:


Följande versioner av Dnix skapades:

Dnix Version: Motsvarande AT&T Unix: Compile target: Kommentar:
1.0---5.1 (?) System 5.0-5.1 (?) dnixold  
5.2 System 5.2 dnix / dnixnd  
5.3 System 5.3 dnix5r3  
5.3 System 5.3 dnix5r3net Tillägg för Ethernet (?)
5.3 2.2 System 5.3 dnix5r3ansi Tillägg för Ethernet och ANSI C kompilator(?)
5.3 2.4 System 5.3 ? Reviderad av Bull? Ser ut att ha använts i DS90-47 och DIAB XXXX-serierna. (Extrapolerat från Bulls supportsida.)

Jag som har gjort den här sidan heter Linus Walleij.