Data Board 4680

Data Board 4680 var DIABs första serieprodukt någonsin.

Processor: Z80A

Beteckningen "4680" var en sammandragning av de tre processortyper man började att konstruera bussen för, nämligen Intel 4004, Motorola 6800 och Intel 8080 ("föregångaren" till Z80 kan man säga, eftersom Zilog bildades av avhoppare från Intel).

(Info från Benny Löfgren)