l e d a r e | f n a 4 . 1 2

[Ur Flashback News Agency #107]

För den som märkt att FNA ändrat format så kan jag meddela att hela Flashback håller på att ändras om. Förhoppningsvis till det bättre. Som alltid är jag intresserad av att höra åsikter och kommentarer från er läsare. Många av de förändringar och förbättringar är resultat från idéer jag just fått via email.

Just nu jobbar jag mer eller dygnet runt med med Flashback, vilket ej är realistiskt att kunna fortsätta med i all framtid. Därför måste jag avlasta mig själv och styra upp Flashbacks verksamhet. Det kanske tar lite tid, men bör kunna ordnas under hösten. Detta är iallafall min målsättning.

Flashback har f.n. tre alternativ ang. dess utveckling.

Alternativ A:

Jag fortsätter som tidigare. Tusen projekt och mängder av aktiviteter. Allt drivs med samma anarkistiska attityd och med målsättningen att det är roligare att göra knäppa projekt som går back än att tjäna pengar. Detta fungerar i åtminstone ett par år till. Verksamheten kommer förvisso att försämras ju längre de fortsätter. Detta då jag hela tiden får mer och mer att göra, vilket betyder mindre tid till varje projekt. Resultatet blir på sikt ett illa skött företag. En verksamhet i Flashbacks storlek kan omöjligt drivas av en person. Möjligtvis en av verksamhetsområdena, men omöjligt alla - på sikt. Det är egentligen anmärkningsvärt att det kunnat drivas så länge på bara en person. I synnerhet då Flashback alltid varit ett sidoprojekt, och jag för att kunna försörja mig även haft ett heltids jobb vid sidan. Alternativ A innebär f.ö. att jag riskerar en hjärtattack vilket inte är allt för ovanligt för personer som jobbar 16-20 timmar/dygn. 15 years in the business - and still going strong. Sure!

Alternativ B:

Jag lägger ner de verksamhetsområden jag inte har tid till och fortsätter i samma stil med de som återstår. Jag förhindrar möjligtvis en hjärt- attack, men blir samtidigt tvungen att lägga ner flera områden som för mig är både roliga ock viktiga.

Tidningen Flashback blir givetvis kvar, och kanske t.o.m. med en mer periodisk utgivningstakt. Men för projekt som Flashback Community, Flashback Online, FNA etc. är det tveksamt varifrån jag skall få tiden. Flashbacks hemsida försvinner knappast, även ifall den inte kommer att uppdateras så jätteofta. FNA dör säkert inte ut, men samma sak där. Begränsat med tid gör mer sporadisk utgivning och mindre tid att hålla kontakter och noll tid till att skriva redaktionellt material.

Alternativ C:

Flashback drivs professionellt och istället för att betala pengar för att hålla Flashback levande, så ser jag till att dess verksamhet blir självförsörjande. Jag avlastar mig själv en del arbete och ser till att Flashback även garanterar sin position på lång sikt. Detta betyder också att antal projekt kan öka i en takt som jag själv önskar. Vilket kan jämnföras med dagens situation där projekt som 'Flashbacks Nytto- försäljning' tillsvidare är helt nedlagt, och andra projekt som Flashback TV och Flashback Software är mer eller mindre vilande pga. tidsbrist.

Ett företag behöver inte bli mainstream enbart för att det drivs som just ett företag. Holländska Internetleverantören XS4ALL är ett sådant exempel och amerikanska bokförlag som Loompanic och Palladin andra.

Detta var tre exempel, kanske finns det fler. Jag har i detta nummer valt att ta in några annonser på test. Dessa är bara reklam för Flashbacks verksamhet, men kan ge er läsare en uppfattning om hur FNA skulle se ut med reklam. Kanske förlorar FNA mycket på reklam, och möjligtvis tar jag heller aldrig in reklam. Jag lägger istället ut frågan till er läsare. Fakta är dock att Flashback idag kostar stora pengar och att den på något sett måste finansieras. FNA har exempelvis redan betalt skadestånd på tiotusentals kronor och har lika många krav som väntar. Bortser jag hoten på åtal pga. dess artiklar så finns andra kostnader. FNA är inte gratis att producera, hur mycket man än vill tro och önskar det. Att skicka ut en utgåva av FNA till en bra bit över 50.000 prenumeranter är inte gratis. Att producera FNA tar också en oerhörd tid. Tid som jag gärna lägger ner på detta eftersom jag verkligen tycket att det är kul. Men tid som annars skulle kunna användas till andra projekt.

Kommande projekt är bortsett Flashback #6 en ny bok på Flashback Books. Denna gång 'Copyright finns inte' av Linus Walleij. En bok utgiven helt utan upphovsrätt. Detta är exempel på saker jag vill göra, men som det funnits begränsat med tid för innan. Att uppmärksamma andra personer och hjälpa till att ge ut böcker, distribution av undergroundrelaterade böcker och tidningar etc. som annars har svårt att få distribution. Boken 'Copyright finns inte' kommer ut i en nyreviderad och uppdaterad version, men för den som har dåligt med pengar så kommer den även att finnas för gratis nedladdning från Flashbacks hemsida.

Detta är ingen domedagsledare, utan snarare en upplysning om vad som händer och varför. Vill jag göra något så gör jag det, oavsett vad andra tycker. Men konstruktiv kritik och feedback är alltid nyttigt, och jag är verkligt tacksam för de som tar sig tid och kommer med egna förslag eller tankar. Jag försöker vara lyhörd och ibland har jag fel, andra gånger har jag bara en annan åsikt.

Jag hoppas att även på lång sikt kunna främja svensk och nordisk undergroundkultur, och av denna orsak är förrändringar ibland tvungna.

Hur detta skall ske och i vilken riktning får ni gärna ha synpunkter på. Hör av er ifall det t.ex. är OK att ha annonser i FNA. Kom isf. gärna med synpunkter ifall man bör undvika vissa typer av annonser, hur många som är acceptabelt och hur store de kan vara utan att för den delen bli störande.

Jag är som bekant väldigt tveksam till annonsering och vad det gäller annonser i nyhetsbrev tenderar många att mest likna spam. Nyhetsbrev med annonser brukar ofta också vara skrämmande politiskt korrekta för att inte skrämma bort annonsörerna.

Men å andra sidan finns det inga bra annonskanaler för underground i Sverige. Tidigare kunde man hitta lite udda annonser i kvällstidningarnas postordersidor på helgerna, men även där är de numera bannlysta. Ifall annonserna är tips på nya tattueringsfirmor, anonyma postboxar, skumma postorderföretag, skateboardaffärer, ravepartyn osv. kan dessa t.o.m. förbättra en tidning och i vissa fall ses som konsumentupplysning.

Men som sagt. Kom med feedaback och åsikter om det jag skrivt. Jag ser fram emot att få feedback på både FNA:s nya 'layout' och min ledare. Jag återkommer med ytterligare tankar i nästa FNA som uppskattningsvis bör vara ut någon gång i mitten av nästa månad.

Lev väl.

Jan Axelsson
Stockholm, Augusti 1998