Vigseln

Vigsel var i Klosterkyrkan i Lund. Vigselförättare var kyrkoherde Anders Nihlgård.