In English

Datorföreningen från Peters synvinkel

Datorföeningen vid LU och LTH är en ideel förening för studernade och anställda vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola. Föreningen verkar för ett stärre och bättre datoranvändande vi universitetet, mångfald och för att bereda studenter tillgång till datorer.

Rent konkret har vi en maskinpark av nyare och äldre maskiner man kan använda och/eller arbeta med. Företrädesvis används de nya och de gamla roar man sig med. Vi har också en modempool som kan användas för att kunna arbeta mot våra datorer och mot Internet hemmifrån.

Jag har skrivit lite om en del av de olika saker jag är eller har varit inblandad i.


---------------------------------------------


Peter Svensson, petersv@df.lth.se, Datorföreningen vid LU & LTH, 20000521