Maries sida för lite enkel HTML-kod


Textformatering

Relativ skala

Under <BODY> kan man lägga in en tagg som gör att man sätter defaultstorleken för fonten för hela sidan.
<BASEFONT size n> där n sätts till lämplig storlek mellan 1 och 7. Default för font är 3.
Texten är i size=-2
Texten är i size=0
Texten är i size=-1
Texten är i size=+1
Texten är i size=+2


Absolut skala

Texten är i size=1
Texten är i size=2
Texten är i size=3 (normalstl)
Texten är i size=4
Texten är i size=5
Texten är i size=6
Texten är i size=7


Fysisk markering

Denna texten är lite mindre än normalt.
Denna texten är lite större än normalt.
Denna texten är dubbelt så stor.

Denna texten är fet.
Denna texten är kursiv.
Denna texten är understruken.
Denna texten är överstruken.
Denna texten är satt som skrivmaskinsstil med monospaced font. Denna texten är röd.

Denna texten är nersänkt och förminskad.
Denna texten är upphöjt och förminskad.


Logisk markering

Texten visas som viewern är förbestämd för.
Cite - citation - ett citat eller en referens
Code - code - programkod och vetenskapliga ekvationer.
Dft - definition - markerar första användning av ett nyckelord i lärotext.
Em - emphasis - betoning som indikerar betydelse.
Kbd - keyboard - i läromaterial, indikerar text som användaren ska lägga in.
Samp - sample - exempel av källkod.
Strong - stark betoning.
Var - variable - i läromaterial, indikerar användardefinierad text.
Texten är satt
som förformaterad text.
Texten är satt som ett exempel. (Ska helst ej användas.)
Texten är satt som en citat från en annan källa.
"To be or not to be".


Design
Marie Rasmusson, murre@df.lth.se
http://www.df.lth.se/~murre/html/htmlintro-text.html
Page created 971022, changed 981220