Maries sida för lite enkel HTML-kod


Rubriker

Rubriker inkluderar mellanrum uppåt och nedåt.

Denna är satt i H1

Denna är satt i H2

Denna är satt i H3

Denna är satt i H4

Denna är satt i H5
Denna är satt i H6

Formatering av rubriker

Rubrik kan centreras med center-tagg.

Rubrik kan centreras med align.

Rubrik kan ställas till höger med align.

övrigt

Rubrik kan färgas med font color.


Design
Marie Rasmusson, murre@df.lth.se
http://www.df.lth.se/~murre/html/html-rubrik.html
Page created 971022, Changed 981223