Maries sida för lite enkel HTML-kod


En linje som bryter sidan.


Den kan vara i procent av sidan.


Eller en bestämd längd.


Eller en bestämd tjocklek.


Utan skugga.


ALIGN=right. Kan ha värdena left, center, right


En bild som bryter.


Design
Marie Rasmusson, murre@df.lth.se
http://www.df.lth.se/~murre/html/htmlintro-linjer.html
Page created 971022, Changed 981223