Fler webfärger


Namn Som bottenfärg Namnanvändning RGB-nummer Hex-nummer
Snow Snow Snow 255 250 250 #FFFAFA
GhostWhite GhostWhite GhostWhite 248 248 255 #F8F8FF
WhiteSmoke WhiteSmoke WhiteSmoke 245 245 245 #F5F5F5
Gainsboro Gainsboro Gainsboro 220 220 220 #DCDCDC
FloralWhite FloralWhite FloralWhite 255 250 240 #FFFAF0
OldLace OldLace OldLace 253 245 230 #FDF5E6
Linen Linen Linen 250 240 230 #FAF0E6
AntiqueWhite AntiqueWhite AntiqueWhite 250 235 215 #FAEBD7
PapayaWhip PapayaWhip PapayaWhip 255 239 213 #FFEFD5
BlanchedAlmond BlanchedAlmond BlanchedAlmond 255 235 205 #FFEBCD
Bisque Bisque Bisque 255 228 196 #FFE4C4
PeachPuff PeachPuff PeachPuff 255 218 185 #FFDAB9
NavajoWhite NavajoWhite NavajoWhite 255 222 173 #FFDEAD
Moccasin Moccasin Moccasin 255 228 181 #FFE4B5
Cornsilk Cornsilk Cornsilk 255 248 220 #FFF8DC
Ivory Ivory Ivory 255 255 240 #FFFFF0
LemonChiffon LemonChiffon LemonChiffon 255 250 205 #FFFACD
Seashell Seashell Seashell 255 245 238 #FFF5EE
Honeydew Honeydew Honeydew 240 255 240 #F0FFF0
MintCream MintCream MintCream 245 255 250 #F5FFFA
Azure Azure Azure 240 255 255 #F0FFFF
AliceBlue AliceBlue AliceBlue 240 248 255 #F0F8FF
Lavender Lavender Lavender 230 230 250 #E6E6FA
LavenderBlush LavenderBlush LavenderBlush 255 240 245 #FFF0F5
MistyRose MistyRose MistyRose 255 228 225 #FFE4E1
White White White 255 255 255 #FFFFFF Grundfärg
Black Black Black 0 0 0 #000000 Grundfärg
DarkSlateGray DarkSlateGray DarkSlateGray 47 79 79 #2F4F4F
DimGray DimGray DimGray 105 105 105 #696969
SlateGray SlateGray SlateGray 112 128 144 #708090
LightSlateGray LightSlateGray LightSlateGray 119 136 153 #778899
Gray Gray Gray 128 128 128 #808080 Grundfärg
DarkGray DarkGray DarkGray 169 169 169 #A9A9A9
Medium Gray MediumGray   190 190 190 #BEBEBE
Silver Silver Silver 192 192 192 #C0C0C0 Grundfärg
LightGray LightGray   211 211 211 #D3D3D3
MidnightBlue MidnightBlue MidnightBlue 25 25 112 #191970
Navy Navy Navy 0 0 128 #000080 Grundfärg
DarkBlue DarkBlue DarkBlue 0 0 139 #00008B
CornflowerBlue CornflowerBlue CornflowerBlue 100 149 237 #6495ED
Indigo Indigo Indigo 74 0 132 #4A0084
DarkSlateBlue DarkSlateBlue DarkSlateBlue 72 61 139 #483D8B
SlateBlue SlateBlue SlateBlue 106 90 205 #6A5ACD
MediumSlateBlue MediumSlateBlue MediumSlateBlue 123 104 238 #7B68EE
LightSlateBlue LightSlateBlue   132 112 255 #8470FF
MediumBlue MediumBlue MediumBlue 0 0 205 #0000CD
RoyalBlue RoyalBlue RoyalBlue 65 105 225 #4169E1
Blue Blue Blue 0 0 255 #0000FF Grundfärg
DodgerBlue DodgerBlue DodgerBlue 30 144 255 #1E90FF
DeepSkyBlue DeepSkyBlue DeepSkyBlue 0 191 255 #00BFFF
SkyBlue SkyBlue SkyBlue 135 206 235 #87CEEB
LightSkyBlue LightSkyBlue LightSkyBlue 135 206 250 #87CEFA
SteelBlue SteelBlue SteelBlue 70 130 180 #4682B4
LightSteelBlue LightSteelBlue LightSteelBlue 176 196 222 #B0C4DE
LightBlue LightBlue LightBlue 173 216 230 #ADD8E6
PowderBlue PowderBlue PowderBlue 176 224 230 #B0E0E6
PaleTurquoise PaleTurquoise PaleTurquoise 175 238 238 #AFEEEE
DarkTurquoise DarkTurquoise DarkTurquoise 0 206 209 #00CED1
MediumTurquoise MediumTurquoise MediumTurquoise 72 209 204 #48D1CC
Turquoise Turquoise Turquoise 64 224 208 #40E0D0
Aqua el Cyan Aqua el Cyan Aqua el Cyan 0 255 255 #00FFFF Grundfärg
LightCyan LightCyan LightCyan 224 255 255 #E0FFFF
CadetBlue CadetBlue CadetBlue 95 158 160 #5F9EA0
DarkCyan DarkCyan DarkCyan 0 139 139 #008B8B
Teal Teal Teal 0 128 128 #008080 Grundfärg
MediumAquamarine MediumAquamarine MediumAquamarine 102 205 170 #66CDAA
Aquamarine Aquamarine Aquamarine 127 255 212 #7FFFD4
DarkGreen DarkGreen DarkGreen 0 100 0 #006400
DarkOliveGreen DarkOliveGreen DarkOliveGreen 85 107 47 #556B2F
DarkSeaGreen DarkSeaGreen DarkSeaGreen 143 188 143 #8FBC8F
SeaGreen SeaGreen SeaGreen 46 139 87 #2E8B57
MediumSeaGreen MediumSeaGreen MediumSeaGreen 60 179 113 #3CB371
LightSeaGreen LightSeaGreen LightSeaGreen 32 178 170 #20B2AA
PaleGreen PaleGreen PaleGreen 152 251 152 #98FB98
LightGreen LightGreen LightGreen 144 238 144 #90EE90
SpringGreen SpringGreen SpringGreen 0 255 127 #00FF7F
LawnGreen LawnGreen LawnGreen 124 252 0 #7CFC00
Lime Lime Lime 0 255 0 #00FF00 Grundfärg
Chartreuse Chartreuse Chartreuse 127 255 0 #7FFF00
MediumSpringGreen MediumSpringGreen MediumSpringGreen 0 250 154 #00FA9A
GreenYellow GreenYellow GreenYellow 173 255 47 #ADFF2F
LimeGreen LimeGreen LimeGreen 50 205 50 #32CD32
YellowGreen YellowGreen YellowGreen 154 205 50 #9ACD32
Green Green Green 0 128 0 #008000 Grundfärg
ForestGreen ForestGreen ForestGreen 34 139 34 #228B22
OliveDrab OliveDrab OliveDrab 107 142 35 #6B8E23
Olive Olive Olive 128 128 0 #808000 Grundfärg
DarkKhaki DarkKhaki DarkKhaki 189 183 107 #BDB76B
Khaki Khaki Khaki 247 231 140 #F7E78C
PaleGoldenrod PaleGoldenrod PaleGoldenrod 238 232 170 #EEE8AA
LtGoldenrodYello LtGoldenrodYello LightGoldenrodYellow 250 250 210 #FAFAD2
LightYellow LightYellow LightYellow 255 255 224 #FFFFE0
Yellow Yellow Yellow 255 255 0 #FFFF00 Grundfärg
Gold Gold Gold 255 215 0 #FFD700
LightGoldenrod LightGoldenrod   238 221 130 #EEDD82
Goldenrod Goldenrod Goldenrod 218 165 32 #DAA520
DarkGoldenrod DarkGoldenrod DarkGoldenrod 184 134 11 #B8860B
RosyBrown RosyBrown RosyBrown 188 143 143 #BC8F8F
IndianRed IndianRed IndianRed 205 92 92 #CD5C5C
SaddleBrown SaddleBrown SaddleBrown 139 69 19 #8B4513
Sienna Sienna Sienna 160 82 45 #A0522D
Peru Peru Peru 205 133 63 #CD853F
Burlywood Burlywood Burlywood 222 184 135 #DEB887
Beige Beige Beige 245 245 220 #F5F5DC
Wheat Wheat Wheat 245 222 179 #F5DEB3
SandyBrown SandyBrown SandyBrown 244 164 96 #F4A460
Tan Tan Tan 210 180 140 #D2B48C
Chocolate Chocolate Chocolate 210 105 30 #D2691E
Firebrick Firebrick Firebrick 178 34 34 #B22222
Brown Brown Brown 165 42 42 #A52A2A
DarkRed DarkRed DarkRed 139 0 0 #8B0000
Maroon Maroon Maroon 128 0 0 #800000 Grundfärg
DarkSalmon DarkSalmon DarkSalmon 233 150 122 #E9967A
Salmon Salmon Salmon 250 128 114 #FA8072
LightSalmon LightSalmon LightSalmon 255 160 122 #FFA07A
Orange Orange Orange 255 165 0 #FFA500
DarkOrange DarkOrange DarkOrange 255 140 0 #FF8C00
Coral Coral Coral 255 127 80 #FF7F50
LightCoral LightCoral LightCoral 240 128 128 #F08080
Tomato Tomato Tomato 255 99 71 #FF6347
OrangeRed OrangeRed OrangeRed 255 69 0 #FF4500
Red Red Red 255 0 0 #FF0000 Grundfärg
Crimson Crimson Crimson 222 20 57 #DE1439
HotPink HotPink HotPink 255 105 180 #FF69B4
DeepPink DeepPink DeepPink 255 20 147 #FF1493
Pink Pink Pink 255 192 203 #FFC0CB
LightPink LightPink LightPink 255 182 193 #FFB6C1
PaleVioletRed PaleVioletRed PaleVioletRed 219 112 147 #DB7093
MediumVioletRed MediumVioletRed MediumVioletRed 199 21 133 #C71585
DarkVioletRed DarkVioletRed   176 48 96 #B03060
VioletRed VioletRed   208 32 144 #D02090
Fuchsia el Magenta Fuchsia el Magenta Fuchsia el Magenta 255 0 255 #FF00FF Grundfärg
Violet Violet Violet 238 130 238 #EE82EE
Plum Plum Plum 221 160 221 #DDA0DD
Orchid Orchid Orchid 218 112 214 #DA70D6
MediumOrchid MediumOrchid MediumOrchid 186 85 211 #BA55D3
DarkOrchid DarkOrchid DarkOrchid 153 50 204 #9932CC
DarkViolet DarkViolet DarkViolet 148 0 211 #9400D3
BlueViolet BlueViolet BlueViolet 138 43 226 #8A2BE2
Lilac Lilac   160 32 240 #A020F0
MediumLilac MediumLilac   147 112 219 #9370DB
MediumPurple MediumPurple MediumPurple 148 113 222 #9471DE
DarkMagenta DarkMagenta DarkMagenta 140 0 140 #8C008C
DarkFuchsia DarkFuchsia   139 0 139 #8B008B
Purple Purple Purple 128 0 128 #800080 Grundfärg
Thistle Thistle Thistle 216 191 216 #D8BFD8
Snow1 Snow1   255 250 250 #FFFAFA
Snow2 Snow2   238 233 233 #EEE9E9
Snow3 Snow3   205 201 201 #CDC9C9
Snow4 Snow4   139 137 137 #8B8989
Seashell1 Seashell1   255 245 238 #FFF5EE
Seashell2 Seashell2   238 229 222 #EEE5DE
Seashell3 Seashell3   205 197 191 #CDC5BF
Seashell4 Seashell4   139 134 130 #8B8682
AntiqueWhite1 AntiqueWhite1   255 239 219 #FFEFDB
AntiqueWhite2 AntiqueWhite2   238 223 204 #EEDFCC
AntiqueWhite3 AntiqueWhite3   205 192 176 #CDC0B0
AntiqueWhite4 AntiqueWhite4   139 131 120 #8B8378
Bisque1 Bisque1   255 228 196 #FFE4C4
Bisque2 Bisque2   238 213 183 #EED5B7
Bisque3 Bisque3   205 183 158 #CDB79E
Bisque4 Bisque4   139 125 107 #8B7D6B
PeachPuff1 PeachPuff1   255 218 185 #FFDAB9
PeachPuff2 PeachPuff2   238 203 173 #EECBAD
PeachPuff3 PeachPuff3   205 175 149 #CDAF95
PeachPuff4 PeachPuff4   139 119 101 #8B7765
NavajoWhite1 NavajoWhite1   255 222 173 #FFDEAD
NavajoWhite2 NavajoWhite2   238 207 161 #EECFA1
NavajoWhite3 NavajoWhite3   205 179 139 #CDB38B
NavajoWhite4 NavajoWhite4   139 121 94 #8B795E
LemonChiffon1 LemonChiffon1   255 250 205 #FFFACD
LemonChiffon2 LemonChiffon2   238 233 191 #EEE9BF
LemonChiffon3 LemonChiffon3   205 201 165 #CDC9A5
LemonChiffon4 LemonChiffon4   139 137 112 #8B8970
Cornsilk1 Cornsilk1   255 248 220 #FFF8DC
Cornsilk2 Cornsilk2   238 232 205 #EEE8CD
Cornsilk3 Cornsilk3   205 200 177 #CDC8B1
Cornsilk4 Cornsilk4   139 136 120 #8B8878
Ivory1 Ivory1   255 255 240 #FFFFF0
Ivory2 Ivory2   238 238 224 #EEEEE0
Ivory3 Ivory3   205 205 193 #CDCDC1
Ivory4 Ivory4   139 139 131 #8B8B83
Honeydew1 Honeydew1   240 255 240 #F0FFF0
Honeydew2 Honeydew2   224 238 224 #E0EEE0
Honeydew3 Honeydew3   193 205 193 #C1CDC1
Honeydew4 Honeydew4   131 139 131 #838B83
LavenderBlush1 LavenderBlush1   255 240 245 #FFF0F5
LavenderBlush2 LavenderBlush2   238 224 229 #EEE0E5
LavenderBlush3 LavenderBlush3   205 193 197 #CDC1C5
LavenderBlush4 LavenderBlush4   139 131 134 #8B8386
MistyRose1 MistyRose1   255 228 225 #FFE4E1
MistyRose2 MistyRose2   238 213 210 #EED5D2
MistyRose3 MistyRose3   205 183 181 #CDB7B5
MistyRose4 MistyRose4   139 125 123 #8B7D7B
Azure1 Azure1   240 255 255 #F0FFFF
Azure2 Azure2   224 238 238 #E0EEEE
Azure3 Azure3   193 205 205 #C1CDCD
Azure4 Azure4   131 139 139 #838B8B
SlateBlue1 SlateBlue1   131 111 255 #836FFF
SlateBlue2 SlateBlue2   122 103 238 #7A67EE
SlateBlue3 SlateBlue3   105 89 205 #6959CD
SlateBlue4 SlateBlue4   71 60 139 #473C8B
RoyalBlue1 RoyalBlue1   72 118 255 #4876FF
RoyalBlue2 RoyalBlue2   67 110 238 #436EEE
RoyalBlue3 RoyalBlue3   58 95 205 #3A5FCD
RoyalBlue4 RoyalBlue4   39 64 139 #27408B
Blue1 Blue1   0 0 255 #0000FF
Blue2 Blue2   0 0 238 #0000EE
Blue3 Blue3   0 0 205 #0000CD
Blue4 Blue4   0 0 139 #00008B
DodgerBlue1 DodgerBlue1   30 144 255 #1E90FF
DodgerBlue2 DodgerBlue2   28 134 238 #1C86EE
DodgerBlue3 DodgerBlue3   24 116 205 #1874CD
DodgerBlue4 DodgerBlue4   16 78 139 #104E8B
SteelBlue1 SteelBlue1   99 184 255 #63B8FF
SteelBlue2 SteelBlue2   92 172 238 #5CACEE
SteelBlue3 SteelBlue3   79 148 205 #4F94CD
SteelBlue4 SteelBlue4   54 100 139 #36648B
DeepSkyBlue1 DeepSkyBlue1   0 191 255 #00BFFF
DeepSkyBlue2 DeepSkyBlue2   0 178 238 #00B2EE
DeepSkyBlue3 DeepSkyBlue3   0 154 205 #009ACD
DeepSkyBlue4 DeepSkyBlue4   0 104 139 #00688B
SkyBlue1 SkyBlue1   135 206 255 #87CEFF
SkyBlue2 SkyBlue2   126 192 238 #7EC0EE
SkyBlue3 SkyBlue3   108 166 205 #6CA6CD
SkyBlue4 SkyBlue4   74 112 139 #4A708B
LightSkyBlue1 LightSkyBlue1   176 226 255 #B0E2FF
LightSkyBlue2 LightSkyBlue2   164 211 238 #A4D3EE
LightSkyBlue3 LightSkyBlue3   141 182 205 #8DB6CD
LightSkyBlue4 LightSkyBlue4   96 123 139 #607B8B
SlateGray1 SlateGray1   198 226 255 #C6E2FF
SlateGray2 SlateGray2   185 211 238 #B9D3EE
SlateGray3 SlateGray3   159 182 205 #9FB6CD
SlateGray4 SlateGray4   108 123 139 #6C7B8B
LightSteelBlue1 LightSteelBlue1   202 225 255 #CAE1FF
LightSteelBlue2 LightSteelBlue2   188 210 238 #BCD2EE
LightSteelBlue3 LightSteelBlue3   162 181 205 #A2B5CD
LightSteelBlue4 LightSteelBlue4   110 123 139 #6E7B8B
LightBlue1 LightBlue1   191 239 255 #BFEFFF
LightBlue2 LightBlue2   178 223 238 #B2DFEE
LightBlue3 LightBlue3   154 192 205 #9AC0CD
LightBlue4 LightBlue4   104 131 139 #68838B
LightCyan1 LightCyan1   224 255 255 #E0FFFF
LightCyan2 LightCyan2   209 238 238 #D1EEEE
LightCyan3 LightCyan3   180 205 205 #B4CDCD
LightCyan4 LightCyan4   122 139 139 #7A8B8B
PaleTurquoise1 PaleTurquoise1   187 255 255 #BBFFFF
PaleTurquoise2 PaleTurquoise2   174 238 238 #AEEEEE
PaleTurquoise3 PaleTurquoise3   150 205 205 #96CDCD
PaleTurquoise4 PaleTurquoise4   102 139 139 #668B8B
CadetBlue1 CadetBlue1   152 245 255 #98F5FF
CadetBlue2 CadetBlue2   142 229 238 #8EE5EE
CadetBlue3 CadetBlue3   122 197 205 #7AC5CD
CadetBlue4 CadetBlue4   83 134 139 #53868B
Turquoise1 Turquoise1   0 245 255 #00F5FF
Turquoise2 Turquoise2   0 229 238 #00E5EE
Turquoise3 Turquoise3   0 197 205 #00C5CD
Turquoise4 Turquoise4   0 134 139 #00868B
Aqua el Cyan Aqua el Cyan Cyan 0 255 255 #00FFFF Grundfärg
Cyan2 Cyan2   0 238 238 #00EEEE
Cyan3 Cyan3   0 205 205 #00CDCD
Cyan4 Cyan4   0 139 139 #008B8B
DarkSlateGray1 DarkSlateGray1   151 255 255 #97FFFF
DarkSlateGray2 DarkSlateGray2   141 238 238 #8DEEEE
DarkSlateGray3 DarkSlateGray3   121 205 205 #79CDCD
DarkSlateGray4 DarkSlateGray4   82 139 139 #528B8B
Aquamarine1 Aquamarine1   127 255 212 #7FFFD4
Aquamarine2 Aquamarine2   118 238 198 #76EEC6
Aquamarine3 Aquamarine3   102 205 170 #66CDAA
Aquamarine4 Aquamarine4   69 139 116 #458B74
DarkSeaGreen1 DarkSeaGreen1   193 255 193 #C1FFC1
DarkSeaGreen2 DarkSeaGreen2   180 238 180 #B4EEB4
DarkSeaGreen3 DarkSeaGreen3   155 205 155 #9BCD9B
DarkSeaGreen4 DarkSeaGreen4   105 139 105 #698B69
SeaGreen1 SeaGreen1   84 255 159 #54FF9F
SeaGreen2 SeaGreen2   78 238 148 #4EEE94
SeaGreen3 SeaGreen3   67 205 128 #43CD80
SeaGreen4 SeaGreen4   46 139 87 #2E8B57
PaleGreen1 PaleGreen1   154 255 154 #9AFF9A
PaleGreen2 PaleGreen2   144 238 144 #90EE90
PaleGreen3 PaleGreen3   124 205 124 #7CCD7C
PaleGreen4 PaleGreen4   84 139 84 #548B54
SpringGreen1 SpringGreen1   0 255 127 #00FF7F
SpringGreen2 SpringGreen2   0 238 118 #00EE76
SpringGreen3 SpringGreen3   0 205 102 #00CD66
SpringGreen4 SpringGreen4   0 139 69 #008B45
Lime Lime Lime 0 255 0 #00FF00 Grundfärg
Lime2 Lime2   0 238 0 #00EE00
Lime3 Lime3   0 205 0 #00CD00
Lime4 Lime4   0 139 0 #008B00
Chartreuse1 Chartreuse1   127 255 0 #7FFF00
Chartreuse2 Chartreuse2   118 238 0 #76EE00
Chartreuse3 Chartreuse3   102 205 0 #66CD00
Chartreuse4 Chartreuse4   69 139 0 #458B00
OliveDrab1 OliveDrab1   192 255 62 #C0FF3E
OliveDrab2 OliveDrab2   179 238 58 #B3EE3A
OliveDrab3 OliveDrab3   154 205 50 #9ACD32
OliveDrab4 OliveDrab4   105 139 34 #698B22
DarkOliveGreen1 DarkOliveGreen1   202 255 112 #CAFF70
DarkOliveGreen2 DarkOliveGreen2   188 238 104 #BCEE68
DarkOliveGreen3 DarkOliveGreen3   162 205 90 #A2CD5A
DarkOliveGreen4 DarkOliveGreen4   110 139 61 #6E8B3D
Khaki1 Khaki1   255 246 143 #FFF68F
Khaki2 Khaki2   238 230 133 #EEE685
Khaki3 Khaki3   205 198 115 #CDC673
Khaki4 Khaki4   139 134 78 #8B864E
LightGoldenrod1 LightGoldenrod1   255 236 139 #FFEC8B
LightGoldenrod2 LightGoldenrod2   238 220 130 #EEDC82
LightGoldenrod3 LightGoldenrod3   205 190 112 #CDBE70
LightGoldenrod4 LightGoldenrod4   139 129 76 #8B814C
LightYellow1 LightYellow1   255 255 224 #FFFFE0
LightYellow2 LightYellow2   238 238 209 #EEEED1
LightYellow3 LightYellow3   205 205 180 #CDCDB4
LightYellow4 LightYellow4   139 139 122 #8B8B7A
Yellow Yellow Yellow 255 255 0 #FFFF00 Grundfärg
Yellow2 Yellow2   238 238 0 #EEEE00
Yellow3 Yellow3   205 205 0 #CDCD00
Yellow4 Yellow4   139 139 0 #8B8B00
Gold1 Gold1   255 215 0 #FFD700
Gold2 Gold2   238 201 0 #EEC900
Gold3 Gold3   205 173 0 #CDAD00
Gold4 Gold4   139 117 0 #8B7500
Goldenrod1 Goldenrod1   255 193 37 #FFC125
Goldenrod2 Goldenrod2   238 180 34 #EEB422
Goldenrod3 Goldenrod3   205 155 29 #CD9B1D
Goldenrod4 Goldenrod4   139 105 20 #8B6914
DarkGoldenrod1 DarkGoldenrod1   255 185 15 #FFB90F
DarkGoldenrod2 DarkGoldenrod2   238 173 14 #EEAD0E
DarkGoldenrod3 DarkGoldenrod3   205 149 12 #CD950C
DarkGoldenrod4 DarkGoldenrod4   139 101 8 #8B658B
RosyBrown1 RosyBrown1   255 193 193 #FFC1C1
RosyBrown2 RosyBrown2   238 180 180 #EEB4B4
RosyBrown3 RosyBrown3   205 155 155 #CD9B9B
RosyBrown4 RosyBrown4   139 105 105 #8B6969
IndianRed1 IndianRed1   255 106 106 #FF6A6A
IndianRed2 IndianRed2   238 99 99 #EE6363
IndianRed3 IndianRed3   205 85 85 #CD5555
IndianRed4 IndianRed4   139 58 58 #8B3A3A
Sienna1 Sienna1   255 130 71 #FF8247
Sienna2 Sienna2   238 121 66 #EE7942
Sienna3 Sienna3   205 104 57 #CD6839
Sienna4 Sienna4   139 71 38 #8B4726
Burlywood1 Burlywood1   255 211 155 #FFD39B
Burlywood2 Burlywood2   238 197 145 #EEC591
Burlywood3 Burlywood3   205 170 125 #CDAA7D
Burlywood4 Burlywood4   139 115 85 #8B7355
Wheat1 Wheat1   255 231 186 #FFE7BA
Wheat2 Wheat2   238 216 174 #EED8AE
Wheat3 Wheat3   205 186 150 #CDBA96
Wheat4 Wheat4   139 126 102 #8B7E66
Tan1 Tan1   255 165 79 #FFA54F
Tan2 Tan2   238 154 73 #EE9A49
Tan3 Tan3   205 133 63 #CD853F
Tan4 Tan4   139 90 43 #8B5A2B
Chocolate1 Chocolate1   255 127 36 #FF7F24
Chocolate2 Chocolate2   238 118 33 #EE7621
Chocolate3 Chocolate3   205 102 29 #CD661D
Chocolate4 Chocolate4   139 69 19 #8B4513
Firebrick1 Firebrick1   255 48 48 #FF3030
Firebrick2 Firebrick2   238 44 44 #EE2C2C
Firebrick3 Firebrick3   205 38 38 #CD2626
Firebrick4 Firebrick4   139 26 26 #8B1A1A
Brown1 Brown1   255 64 64 #FF4040
Brown2 Brown2   238 59 59 #EE3B3B
Brown3 Brown3   205 51 51 #CD3333
Brown4 Brown4   139 35 35 #8B2323
Salmon1 Salmon1   255 140 105 #FF8C69
Salmon2 Salmon2   238 130 98 #EE8262
Salmon3 Salmon3   205 112 84 #CD7054
Salmon4 Salmon4   139 76 57 #8B4C39
LightSalmon1 LightSalmon1   255 160 122 #FFA07A
LightSalmon2 LightSalmon2   238 149 114 #EE9572
LightSalmon3 LightSalmon3   205 129 98 #CD8162
LightSalmon4 LightSalmon4   139 87 66 #8B5742
Orange1 Orange1   255 165 0 #FFA500
Orange2 Orange2   238 154 0 #EE9A00
Orange3 Orange3   205 133 0 #CD8500
Orange4 Orange4   139 90 0 #8B5A00
DarkOrange1 DarkOrange1   255 127 0 #FF7F00
DarkOrange2 DarkOrange2   238 118 0 #EE7600
DarkOrange3 DarkOrange3   205 102 0 #CD6600
DarkOrange4 DarkOrange4   139 69 0 #8B4500
Coral1 Coral1   255 114 86 #FF7256
Coral2 Coral2   238 106 80 #EE6A50
Coral3 Coral3   205 91 69 #CD5B45
Coral4 Coral4   139 62 47 #8B3E2F
Tomato1 Tomato1   255 99 71 #FF6347
Tomato2 Tomato2   238 92 66 #EE5C42
Tomato3 Tomato3   205 79 57 #CD4F39
Tomato4 Tomato4   139 54 38 #8B3626
OrangeRed1 OrangeRed1   255 69 0 #FF4500
OrangeRed2 OrangeRed2   238 64 0 #EE4000
OrangeRed3 OrangeRed3   205 55 0 #CD3700
OrangeRed4 OrangeRed4   139 37 0 #8B2500
Red Red Red 255 0 0 #FF0000 Grundfärg
Red2 Red2   238 0 0 #EE0000
Red3 Red3   205 0 0 #CD0000
Red4 Red4   139 0 0 #8B0000
DeepPink1 DeepPink1   255 20 147 #FF1493
DeepPink2 DeepPink2   238 18 137 #EE1289
DeepPink3 DeepPink3   205 16 118 #CD1076
DeepPink4 DeepPink4   139 10 80 #8B0A50
HotPink1 HotPink1   255 110 180 #FF6EB4
HotPink2 HotPink2   238 106 167 #EE6AA7
HotPink3 HotPink3   205 96 144 #CD6090
HotPink4 HotPink4   139 58 98 #8B3A62
Pink1 Pink1   255 181 197 #FFB5C5
Pink2 Pink2   238 169 184 #EEA9B8
Pink3 Pink3   205 145 158 #CD919E
Pink4 Pink4   139 99 108 #8B636C
LightPink1 LightPink1   255 174 185 #FFAEB9
LightPink2 LightPink2   238 162 173 #EEA2AD
LightPink3 LightPink3   205 140 149 #CD8C95
LightPink4 LightPink4   139 95 101 #8B5F65
PaleVioletRed1 PaleVioletRed1   255 130 171 #FF82AB
PaleVioletRed2 PaleVioletRed2   238 121 159 #EE799F
PaleVioletRed3 PaleVioletRed3   205 104 137 #CD6889
PaleVioletRed4 PaleVioletRed4   139 71 93 #8B475D
Maroon1 Maroon1   255 52 179 #FF34B3
Maroon2 Maroon2   238 48 167 #EE30A7
Maroon3 Maroon3   205 41 144 #CD2990
Maroon4 Maroon4   139 28 98 #8B1C62
VioletRed1 VioletRed1   255 62 150 #FF3E96
VioletRed2 VioletRed2   238 58 140 #EE3A8C
VioletRed3 VioletRed3   205 50 120 #CD3278
VioletRed4 VioletRed4   139 34 82 #8B2252
Fuchsia Fuchsia Fuchsia 255 0 255 #FF00FF Grundfärg
Fuchsia2 Fuchsia2   238 0 238 #EE00EE
Fuchsia3 Fuchsia3   205 0 205 #CD00CD
Fuchsia4 Fuchsia4   139 0 139 #8B008B
Orchid1 Orchid1   255 131 250 #FF83FA
Orchid2 Orchid2   238 122 233 #EE7AE9
Orchid3 Orchid3   205 105 201 #CD69C9
Orchid4 Orchid4   139 71 137 #8B4789
Purple Purple Purple 128 0 128 #800080 Grundfärg
Plum1 Plum1   255 187 255 #FFBBFF
Plum2 Plum2   238 174 238 #EEAEEE
Plum3 Plum3   205 150 205 #CD96CD
Plum4 Plum4   139 102 139 #8B668B
MediumOrchid1 MediumOrchid1   224 102 255 #E066FF
MediumOrchid2 MediumOrchid2   209 95 238 #D15FEE
MediumOrchid3 MediumOrchid3   180 82 205 #B452CD
MediumOrchid4 MediumOrchid4   122 55 139 #7A378B
DarkOrchid1 DarkOrchid1   191 62 255 #BF3EFF
DarkOrchid2 DarkOrchid2   178 58 238 #B23AEE
DarkOrchid3 DarkOrchid3   154 50 205 #9A32CD
DarkOrchid4 DarkOrchid4   104 34 139 #68228B
Purple1 Purple1   155 48 255 #9B30FF
Purple2 Purple2   145 44 238 #912CEE
Purple3 Purple3   125 38 205 #7D26CD
Purple4 Purple4   85 26 139 #551A8B
MediumPurple1 MediumPurple1   171 130 255 #AB82FF
MediumPurple2 MediumPurple2   159 121 238 #9F79EE
MediumPurple3 MediumPurple3   137 104 205 #8968CD
MediumPurple4 MediumPurple4   93 71 139 #5D478B
Thistle1 Thistle1   255 225 255 #FFE1FF
Thistle2 Thistle2   238 210 238 #EED2EE
Thistle3 Thistle3   205 181 205 #CDB5CD
Thistle4 Thistle4   139 123 139 #8B7B8B
Gray11 Gray11   28 28 28 #1C1C1C
Gray21 Gray21   54 54 54 #363636
Gray31 Gray31   79 79 79 #4F4F4F
Gray41 Gray41   105 105 105 #696969
Gray Gray Gray 128 128 128 #808080 Grundfärg
Gray51 Gray51   130 130 130 #828282
Gray61 Gray61   156 156 156 #9C9C9C
Gray71 Gray71   181 181 181 #B5B5B5
Silver Silver Silver 192 192 192 #C0C0C0 Grundfärg
Gray81 Gray81   207 207 207 #CFCFCF
Gray91 Gray91   232 232 232 #E8E8E8
DarkGray DarkGray DarkGray 169 169 169 #A9A9A9


Design
Marie Rasmusson, murre@df.lth.se
http://www.df.lth.se/~murre/html/htmlintro-colours11w.html
Page created 981229