Maries sida för lite enkel HTML-kod


En bild inlagd.

Lite lätt förstorad.


Olika Sid-alignments av bilder

ALIGN=left. ALIGN=right.
Vill man ha bilderna på exakt samma nivå, använder man en tabell med tre rutor.


Olika Text-alignments

Kan vara top, middle, bottom, left, right, texttop, absmiddle, baseline,absbottom.

ALIGN=top.

ALIGN=middle.

ALIGN=bottom.

Vertical space.

Horizontal space.


Design
Marie Rasmusson, murre@df.lth.se
http://www.df.lth.se/~murre/html/htmlintro-bilder.html
Page created 971022, Changed 981223