Solljus

Nu är det lika ljust/mörkt som det var 2020-08-02.