Bilder från vår spelomgång

Olof Aldin · Torbjörn Eklund · Joakim Roubert · Peter Santén

Din vävläsare tycks inte vilja

visa dig några bilder.  Det är

mycket synd,  för de är ganska

trevliga att se på.