Historik för Kraftringens fibernätverksinstallation i område ”Kungarna 1”

Senast uppdaterad 2017-07-27 15:03:27.

2015

2015-01-16 Området är anslutet till Internet och en del hushåll uppe och kör!

För att ansluta sig ska man följa instruktionerna i Kraftringens broschyr Kom igång med öppet stadsnät som vi inte har fått.

För de (av oss) där det inte fungerar så kan man kolla på switchen: Power-lampan ska lysa, och FX-lampan ska först lysa och sedan börja blinka. Om FX-lampan inte beter sig på detta sätt så är något fel på fibern till huset eller dess anslutning.

I åtminstone två av hushållen berodde ovanstående fel på att fibern/kontakten/sladden mellan switchen och dosan på väggen (där fibern går in) var ansluten i fel kontakt i dosan på väggen. Där finns två anslutningsmöjligheter. Genom att flytta den till den andra så fungerade allt som det skulle i dessa hushåll.

Om man inte får det att fungera så får man kontakta Eltel så att de kan felsöka.
2015-01-12 Subject: SV: Fiberinstallation Kungarna 1
Date: Mon, 12 Jan 2015 13:32:41 +0000
From: Rydén Camilla <Camilla.Ryden@kraftringen.se>
To: Joakim Roubert

Hej och tack detsamma!

På fredag väntas det fungera.

Mvh

Camilla Rydén
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joakim Roubert
Skickat: den 12 januari 2015 12:51
Till: Rydén Camilla
Ämne: Re: Fiberinstallation Kungarna 1

Hej!

Och god fortsättning!

Vet du mer bestämt vilken dag den här veckan som det kommer att vara färdigt?

Mvh,

/Joakim

2014

V.51 Eltel monterar den aktiva utrustningen som sitter inne i husen.


Dosan till höger, på väggen, är där fibern utifrån kommer in. Till denna kopplas konvertern som här ligger på golvet. Det är till den man ansluter sin egen utrustning.


Så här ser baksidan av konvertern ut.

Konvertern är en Raycore RC-CP9SZ-NNN2-SMNQ. Det är alltså en managerad 9-portars 10/100/1000 Mb/s L2/L3 switch, med en SFP-port (som fibern kopplas in i). För internetanslutningen är det högst sannolikt så att en av (RJ-45-)portarna i denna är den man antingen kopplar in sin dator direkt alternativt kopplar in en egen router i för att köra flera anslutna enheter med NAT, för IPv4. (Samt att en annan av portarna används för att ansluta telefoniutrustning, och en tredje för att ansluta TV-utrustning.)
2014-12-15 Subject: Fiberinstallation Kungarna 1
Date: Mon, 15 Dec 2014 11:59:38 +0000
From: Rydén Camilla <Camilla.Ryden@kraftringen.se>
To: Samtliga

Kära kunder

Vi skriver till er för att meddela att era fiberinstallationer i respektive fastighet kommer att äga rum under december månad. Den aktiva utrustning som krävs för ni skall kunna nyttja er fiberanslutning kommer dock först att vara på plats V3 2015. Denna utrustning placeras i vår fiberstation.

Detta beror dels på att vi måste samordna ert område med ett närliggande installationsområde samt att vår kommunikationsoperatör Quadracom/Zitius har leveransuppehåll mellan V52-V2.

Med önskan om en god jul & ett gott nytt år!

Camilla Rydén
2014-12-03 Brunnslocken är utbytta:

2014-12-03 Eltels bokningsavdelning ringer runt och bokar in tider för inomhusinstallationerna.
2014-12-03 Subject: SV: SV: [Fråga] Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1
Date: Wed, 3 Dec 2014 12:03:44 +0000
From: Bohlin, Andreas (Malmö) <Andreas.Bohlin@eltelnetworks.se>
To: Joakim Roubert
CC: Rydén Camilla <Camilla.Ryden@kraftringen.se>

Hej

Vi håller för tillfället på med att blåsa i fibern i ert område och allt eftersom detta blir färdigt kommer vår bokningsavdelning att ta kontakt med er.

Jag gör allt jag kan från min sida för att få in så många som möjligt innan juluppehållet.


Det stämmer att grävning pågår för att få in matningsfibern till området men min tanke är att påbörja installationerna i det nu passiva nätet.

Detta medför att vi inte kommer att kunna kontrollera länk när installationen är klar utan det får vi göra tillsammans med er efter att signal har kopplats på.

Hoppas att detta svarar på dina frågor.


Vänliga hälsningar

Andreas Bohlin
Projektör

040-38 23 05
Strömgatan 15
212 25 Malmö
andreas.bohlin@eltelnetworks.se

org.nr: 556555-1073
Styrelsens säte: Stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joakim Roubert
Skickat: den 3 december 2014 10:21
Till: Bohlin, Andreas (Malmö)
Kopia: Camilla Rydén
Ämne: Re: SV: [Fråga] Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1

Hej, Andreas!

Nu har det ju gått 2½ vecka sedan nedanstående, så jag tänkte stämma av lite med dig hur projektet ligger till. Fiber verkar vara dragen i de flesta (alla?) rören nu och ligger i rulle vid husen:

http://www.dflund.se/~jokke/kraftringen/bilder/20141202-170725.jpg

Så det är ju bra!

Jag pratade med männen på fältet i går (de arbetar flitigt och mycket), och deras estimat var att det är högst osannolikt att det skulle bli färdigt före jul. Stämmer det med din uppfattning?

De sa att fibern i området är dragen, och att där då är husinstallationerna kvar (vi har inte hört något från bokningsavdelningen än) samt att deras nästa grej är att gräva en ganska lång anslutning bort mot/till fotbollsplanen som ansluter vårt område till Internet.

Stämmer denna information och dessa estimat med din uppfattning?

Mvh,

/Joakim
V.49 Fibern är dragen genom plaströren fram till (alla?) husen.


Ragnar Lodbroks gränd 24
2014-11-28 Eltel är på plats och börjar installera fibern i plaströren som NCC har grävt ner.


Mellan Ragnar Lodbroks gränd och Starkodders gränd
2014-11-28 Enl. kommunen tillhör elcentralen med tillhörande mark, på vilken de trasiga brunnslocken befinner sig, Kraftringen. Kommunen har skickat ärendet vidare till Kraftringen.
2014-11-27 Enl. styrelsen tillhör de trasiga brunnslocken kommunen. Brunnslocken felanmäls till kommunen.
2014-11-27 Alla plaströr till alla hus som ska anslutas är nergrävda och klara. (Nästa steg är att fibern ska dras genom dem.) NCC snyggar till och rensar upp efter sig:


Mellan Angantyrs gränd och Ragnar Lodbroks gränd

NCC har identifierat att brunnslocken utanför elcentralen är i otroligt dåligt skick, vilket är en stor risk eftersom de täcker 4–5 m djupa hål:


2014-11-20 Lagret av lera har städats bort från gång- och cykelstigarna:


Mellan Angantyrs gränd och Ragnar Lodbroks gränd
2014-11-14 Subject: SV: [Fråga] Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1
Date: Fri, 14 Nov 2014 10:32:27 +0000
From: Bohlin, Andreas (Malmö) <Andreas.Bohlin@eltelnetworks.se>
To: Joakim Roubert

Hej

Jag har inte fått den sista uppdateringen från NCC ännu men jag förutsätter att dom blir klara med det sista under nästa vecka.
Vi kommer att påbörja arbetet med att bygga upp fibernätet från stationen ut till ert husliv under nästa vecka.

Sedan när detta är klart och vi vet att hela nätet är aktiverat kommer vi att påbörja installationerna.
Men jag har tyvärr inte ett datum för när vi kommer att besöka just er ännu.
Men vår bokningsavdelning kommer att ta kontakt med er en vecka innan installation för att boka tid.

Skulle tro att dom ringer inom två veckor.

Hoppas att detta ger svar på dina frågor.

Vänliga hälsningar

Andreas Bohlin
Projektör

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joakim Roubert
Skickat: den 13 november 2014 13:53
Till: Camilla Rydén; Bohlin, Andreas (Malmö)
Ämne: [Fråga] Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1

Hej!

Hittills verkar det gå fin-fint med fiberinstallationen i vårt område Kungarna1! Jag pratade med NCC-killarna (som verkligen har jobbat stenhårt) och de sa i torsdags att schakten skulle bli klar dagen därpå. Så verkar ha skett, för i måndags grävdes det in anslutning från "huvudfåran" in ända fram till vår husgrund. Mycket bra och trevligt!

Hur ser prognosen ut framöver? Kommer man att börja installera dosorna i husen parallellt med att anslutningarna till husen görs, eller är det samma personer som först gör det ena och sedan det andra? Finns det några datum att förhålla sig till här?

Mvh,

/Joakim
2014-11-10 Indragningen från huvudnätet till husen är igång:


Ragnar Lodbroks gränd 24
2014-11-07 Första delen av installationen, nedgrävningen av huvudnätet i området, avslutas.
Andra delen är att ansluta fastigheterna till detta huvudnät.
2014-10-28 Kabel i det gamla TV-nätet grävs av eftersom den inte ligger nergrävd på de ställen som kartan som NCC har fått av samfälligheten anger.

Länk till information som styrelsen och NCC skickade ut i brevlådorna om detta.
2014-10-20 NCC börjar gräva:


Gång- och cykelstigen mellan Angantyrs gränd och Torkel Höges grändGång- och cykelvägen mellan Angantyrs gränd och husen på Nordmannavägen.
2014-10-20 NCC anländer med sin utrustning (bild från vändzonen på Angantyrs gränd):

2014-10-17 Subject: SV: SV: SV: SV: Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1
Date: Fri, 17 Oct 2014 09:20:50 +0000
From: Rydén Camilla <Camilla.Ryden@kraftringen.se>
To: Joakim Roubert

Hej Joakim

Nedan angivna svar har jag fått av Andreas Bohlin på Eltel.

Schaktningen kommer att gå igång nu på måndag ute på Kungarna 1. Sen räknar vi med att det tar 3-4 veckor tills schaktningen är klar. Efter att schakten avslutats kontaktas ni per telefon för ett hembesök gällande installationen.

Med önskan om en trevlig helg

Camilla Rydén
2014-10-15 Pinnar har satts ut i området som tillsammans med färg markerar var befintlig tele- resp. elkabel är nergrävd (orange = tele, blå = el):

2014-10-15 Subject: SV: SV: Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1
Date: Wed, 15 Oct 2014 07:48:31 +0000
From: Rydén Camilla <Camilla.Ryden@kraftringen.se>
To: Joakim Roubert

Hej Joakim

Nedan finner du Andreas Bohlins svar från Eltel ang tillståndet.

Vi har ju inte haft någon möjlighet att kunna förutse detta.
I min kommunikation med kommunen har det aldrig kommit på tal förrän nu.

Sen har jag ingen tillgång till att se vem som är markägare.
Generellt när det dyker upp ett område som ägs av samfällighet brukar dom boende göra oss uppmärksamma på det.
Det är ju olyckligt att just sådant här drar ut på tiden men vi har inte kunnat påverka det.
Sen ligger ju den största förseningen i väntetid på godkänd grävansökan gentemot kommunen.

Grävtillståndet är nu godkänt av samfälligheten och Eltel väntar nu svar från NCC som ska ombesörja schaktningen.

Jag återkommer så fort Andreas har meddelat mig ett datum.

Mvh

Camilla
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joakim Roubert
Skickat: den 15 oktober 2014 08:35
Till: Rydén Camilla
Ämne: Fwd: SV: Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1

Hej!

Nu har Tore ordnat med allt och bollen ligger på Andreas Bohlin.
Då borde de kunna sätta igång genast, väl?

Mvh,

/Joakim
2014-10-15 Subject: SV: Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1
Date: Wed, 15 Oct 2014 08:27:12 +0200
From: Tore Persson
To: Joakim Roubert
CC: Stephan Eskilander

Hej!

Jag har inhämtat synpunkter från alla i styrelsen. Grävtillståndet är undertecknat och skickat med e-post till Andreas Bohlin alldeles nyss.
Nu är jag själv bortrest resten av dagen och i morgon.

Bästa hälsningar
Tore
2014-10-14 Subject: SV: SV: Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1
Date: Tue, 14 Oct 2014 08:16:18 +0000
From: Rydén Camilla <Camilla.Ryden@kraftringen.se>
To: Joakim Roubert
CC: Andreas.Bohlin@eltelnetworks.se <Andreas.Bohlin@eltelnetworks.se>

Hej igen!

Vår kontaktperson på Eltel har precis mailat över ansökan till styrelsen och vi väntar nu endast på underskrift.

Mvh

Camilla Rydén

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joakim Roubert
Skickat: den 14 oktober 2014 10:13
Till: Rydén Camilla; Tore Persson
Ämne: Re: SV: Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1

Hej!

Men samfälligheten är ju vi!!
Alla vi som väntar på att grävningen ska börja utgör samfälligheten som äger mark vid cykelstigarna som det ska grävas på.

Jag skickar en kopia till Tore (vår ordförande också) så att han ser detta genast. Slå honom gärna en signal och stäm av; han är mycket trevlig och har bra koll på läget (samt är själv med bland oss som har ansökt om fiberinstallation):

http://www.hitta.se/tore+persson/lund/person/~zlwwvHqqb?vad=tore+persson%2C+ragnar+lodbroks+gr%C3%A4nd

Mvh,

/Joakim

On 2014-10-14 09:39, Rydén Camilla wrote:
Hej

Ingen orsak!

Tillståndet ansöktes via kommunen och grävningen var inget problem för deras del men det visade sig att en viss del av marken ägdes av en samfällighet som vi nu avvaktar tillstånd ifrån.

Det gläder mig att höra att min återkoppling är till er hjälp.

Mvh

Camilla Rydén


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joakim Roubert
Skickat: den 13 oktober 2014 22:11
Till: Rydén Camilla
Ämne: Re: Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1

Hej!

Tack för snabbt svar!
Enligt Magnus så var det för en månad sedan inga som helst problem med tillstånd och alla papper var på plats. Detta var alltså osant? Synd.
Jättebra att ni jobbar på det, och toppenfint att du reagerar på inkommande e-post. Jag ser redan en stor förbättring!

Mvh,

/Joakim
2014-10-13 Subject: Re: Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1
Date: Mon, 13 Oct 2014 18:51:09 +0000
From: Rydén Camilla <Camilla.Ryden@kraftringen.se>
To: Joakim Roubert

Hej Joakim

Det är grävtillståndet som nu försenar schakten. Eltel som ombesörjde både schakt och installation i ert område jobbar intensivt för att påskynda tillståndet. Jag vidarebefordrade ditt mail till vår kontaktperson på Eltel. Jag återkommer så fort jag vet mer.

Mvh
Camilla Rydén
2014-10-13 Subject: Autosvar: Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1
Date: Mon, 13 Oct 2014 16:35:03 +0000
From: Möllerstedt Magnus <Magnus.Mollerstedt@kraftringen.se>
To: Joakim Roubert

Hej !
Jag har lämnat min anställning på Kraftringen Energi AB.
Jag ber Dig ta kontakt med Camilla Rydén för vidare hantering av Ditt ärende.
Camilla nås på: camilla.ryden@kraftringen.se eller 010-122-7119

Tack för ditt mail !

/Magnus
2014-10-13 Subject: Re: Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1
Date: Mon, 13 Oct 2014 18:34:58 +0200
From: Joakim Roubert
To: Samtliga

Hej, alla!

I dag, 13 oktober 2014, så tog jag en cykeltur runt området längs alla vägar och cykelstigar vid 17.30-tiden. Jag kunde inte se spår av någon (påbörjad) grävning, ej heller någonting målat som förberedelse för densamma, inget avspärrat, ingen utrustning eller någonting annat.

Är det någon som har varit hemma under dagen och sett om de har varit i området?

Magnus, har du någon kommentar? Du har ju sagt per telefon att informationen sker med "hälsan tiger still"-princip, och det har ju inte kommit något e-mail i dag om att det skulle ha blivit förseningar.

Mvh,

/Joakim
2014-10-03 Subject: Kraftringens Öppna Stadsnät-Kungarna1
Date: Fri, 3 Oct 2014 12:23:44 +0000
From: Möllerstedt Magnus <Magnus.Mollerstedt@kraftringen.se>
To: Samtliga

Hej Villaägare
Jag vill med detta mail be om ursäkt för den fördröjning som orsakat förseningar av installationer av Kraftringens Öppna Stadsnät!
Jag har största förståelse för att det åsamkat problem och oro hos Er!

Ni är ett av ett antal som område som drabbats.
Förseningen beror på det stora antal villor som önskat ansluta sig till vårt nät.
Vi har tyvärr varit underbemannade för att kunna ta emot det stora antalet beställningar.
Under sommaren har vi anlitat ytterligare underentreprenörer för att kunna hantera anslutningarna.

Vi har nu hittat en lösning som gör att vi kan påbörja installationerna av Ert område.
Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att försöka korta ner installationstiden för Era anslutningar.
Grävningsarbetena och installationerna kommer att påbörjas med start 13 oktober 2014.

Du vet väl om att du redan nu kan gå in på www.lund-lomma.qmarket.se för att se de tjänster, leverantörer och månadsavgifter vi kan erbjuda Er.
Återigen, jag ber om ursäkt för förseningen!

/Magnus
Oktober Joakim Roubert ringer Magnus Möllerstedt som säger att han trodde att grävningen redan var igång. Sedan säger han att grävtillståndet i ett tidigare område har dragit ut på tiden och lett till förseningar. Joakim Roubert frågar om det finns några sådana hinder i Kungarna 1. Magnus Möllerstedt säger med emfas att alla papper och tillstånd är klara och i ordning och att inga hinder finns för att börja gräva.
2014-06-28 Subject: Kraftringens Öppna Stadsnät, Kungarna 1
Date: Tue, 24 Jun 2014 12:50:10 +0000
From: Möllerstedt Magnus <Magnus.Mollerstedt@kraftringen.se>
To: Samtliga

Hej Villaägare
Nu börjar det närma sig!
Vi har under våren haft diskussioner med våra underleverantörer( projektledare och grävmaskinister).
Med gemensam kraft har vi äntligen lyckats att samla ihop en plan över hur vår framtida utbyggnad ska ske.

Ni som bor i området ”Kungarna1” kommer att bli kontaktade av vår samarbetspartner Eltel.
Eltel kommer att, *under veckorna 28-30,* ringa runt till Er för att boka in tider då Ni kan vara hemma och vissa förutsättningarna för Era fastigheter.
Jag vet att det är mitt i semestertider, men för att inte byggnationen ska stanna upp under semesterveckorna har vi beslutat att försöka nå och besöka så många som möjligt.

Så snart som möjligt efter semestrarna kommer att grävarbetena i området att påbörjas

Jag önskar Er en fortsatt trevlig sommar!

/Magnus
2014-04-28 Subject: SV: SV: Kraftringens Öppna Stadsnät, Kungarna 1
Date: Mon, 28 Apr 2014 11:03:00 +0000
From: Möllerstedt Magnus <Magnus.Mollerstedt@kraftringen.se>
To: Joakim Roubert

Hej igen
Vi försöker ta hand om våra kunder i alla led.
Vi som säljare, projektörerna som gör arbetshandlingar och våra underentreprenörer som utför arbetet.
Jag skulle gissa på att grävarbetena i ert område kommer att ta mellan 7-9 veckor, från start till siste man är ansluten.
/Magnus
2014-04-28 Subject: SV: Kraftringens Öppna Stadsnät, Kungarna 1
Date: Mon, 28 Apr 2014 06:47:31 +0000
From: Möllerstedt Magnus <Magnus.Mollerstedt@kraftringen.se>
To: Joakim Roubert

Hej Joakim
Det som ställt till det är den anstormning som vi fått från villor som vill ansluta sig.
Vi kommer att förprojektera Ert område under sommaren och utförandet börjar efter semestrarna.
Vi vill alltså avsluta de områden som schakt påbörjats i, helst ska de vara avslutade före semestrarna så de slipper ha uppgrävt under sommaren.
På samma sätt vill vi inte påbörja några grävningsarbeten i Ert område innan semestrarna.

Om det är möjligt kommer vi att kontakta Er innan semestrarna för att påbörja arbeten(utan att schakta).
Din kollega i Habo-Ljung genomgår samma process och tidsperiod som Du/Ni.
/Magnus

Magnus Möllerstedt
Telefon +46 (0)10 122 73 11
www.kraftringen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Joakim Roubert
Skickat: den 28 april 2014 08:28
Till: Möllerstedt Magnus
Ämne: Re: Kraftringens Öppna Stadsnät, Kungarna 1

Hej, Magnus!

Väl medveten om att formuleringen "[v]år förhoppning är" naturligtvis inte innebär någon utfästelse, så tänker jag ändå att det nu gått en bra bit mer än två veckor sedan du skrev nedanstående.

Vad händer? (Att höra av sig och säga att det ännu inte finns mer info än sist är också information. Radiotystnad är det inte.)

En kollega på jobbet, som bor i Habo Ljung, skrev kontrakt med Kraftringen för öppet stadsnät ett kvartal _efter_ det att vi i vårt område skrev på våra kontrakt. De har blivit utlovade färdig installation före midsommar. Om den information han har fått av Kraftringen stämmer även med er uppfattning så hoppas/förväntar mig att vi ligger före dem i pipelinen?

Mvh,

/Joakim
2014-04-01 Subject: Kraftringens Öppna Stadsnät, Kungarna 1
Date: Tue, 1 Apr 2014 07:44:17 +0000
From: Möllerstedt Magnus <Magnus.Mollerstedt@kraftringen.se>
CC: Rydén Camilla <Camilla.Ryden@kraftringen.se>, Landerstam Michael
<Michael.Landerstam@kraftringen.se>

Hej Villaägare

Jag vill be om ursäkt för den dåliga information Ni fått av mig.
Det finns olika anledningar till detta, dels har vi blivit tagna på sängen av den anstormning av villor som vill ansluta sig till Kraftringens Öppna Stadsnät, dels har vi tyvärr fått en kollega långtidssjukskriven, vilket har påverkat min arbetssituation negativt.

Vi håller just nu på att se över hur vi kan omfördela resurserna för att undvika ytterligare förseningar.
Jag, tillsammans med kollegor och underentreprenörer, håller på att diskutera vad vi kan göra.
Vår förhoppning är att ha en grov tidplan klar inom två veckor.
Jag ber att få återkomma då med mer detaljerad information.

Återigen, jag är ledsen för den försening som uppkommit och att jag hållit Er dåligt uppdaterade med information!
Vi försöker på alla möjliga sätt korta ner leveranstiderna till de villaområden som beställt stadsnätsanslutning.

/Magnus
2014-03-29 Subject: Något nytt om bredband?
Date: Sat, 29 Mar 2014 08:29:17 +0100
From: Tore Persson
To: Joakim Roubert, Ilia Bolanowski, Magnus Möllerstedt

Hej!

Jag är en av många som tecknade kontrakt med Öppet Stadsnät redan i oktober 2013. Jag hade väntat mig att höra av dem vid det här laget men inget har hörts. Jag har mejlat Magnus Möllerstedt utan att få svar. Det är ju årsmöte på onsdag och även om kontrakten är en fråga för de enskilde medlemmarna och Öppet Stadsnät och inte för samfällighetsföreningen så väntar jag mig att ämnet tas upp under Övriga frågor. Jag vet att vi inte skulle räkna med någon grävning förrän efter semestrarna, kanske i september, men någon sorts planeringskontakt
skulle ske innan dess.

För övrigt valde en del att vänta på nästa kontraktsförslag som skulle komma ”om en vecka” men ingen jag talat med har fått något sådant.
jag

Har ni hört någonting?

Bästa hälsningar

Tore
Februari Joakim Roubert pratar med Magnus Möllerstedt i telefon. Han ger intryck av att det ska hända grejer under första halvan av 2014.

2013

2014-10-29 Projekteringsmöte på Vikingaskolan.
2013-10-09 Subject: SV: Lunds Energis Öppna Stadsnät (Kungarna 1)
Date: Wed, 9 Oct 2013 08:56:07 +0000
From: Möllerstedt Magnus <Magnus.Mollerstedt@oppetstadsnat.se>
To: Samtliga

Hej
Jag förstår era frågor nedan, de är i högsta grad berättigade, men det finns olika anledningar till att vi inte har med priser och tidplan.

Jag vet inte vad kostnaden blir, då jag inte vet hur många undertecknade avtal som kommer in.
Jag vill inte skriva 18 000 SEK, då stänger vi möjligheten till ev mängdrabatt om Ni kommer upp i det antalet undertecknade avtal.
Vår projektör kommer att göra hembesök hos Er senare i processen och då kanske vi tvingas gräva runt om hela tomten, vilket inte ingår i anslutningsavgiften.

Önskemålet om kostnad i avtalet har kommit fram förr och det jag då föreslår är att Ni gör en notering i avtalet vid namnteckningarna:
”Kostnad för stadsnätsanslutning enligt offert daterad 2013-05-30”
Detta ger oss möjlighet att justera ner priset vid ev mängdrabatt, men samtidigt markerar vi att maxkostnaden för en anslutning blir 18 000 SEK inkl moms, exkl ROT.

När det gäller tidplanen, finns det tre faktorer som står utanför vår kontroll och gör att det är svårt att ge en exakt tidplan:
1, ev tjäle, vi vet inte när den går ur marken och vi kan påbörja grävning,
2, tillträde till Era hus så vi kan komma överens om exakt punkt för kabelindragning,
3, helger, det är många som är bortresta efter nyår, sportlov, påsk osv, detta gör att pkt 2 ovan blir påverkad.
Mitt förslag är att det görs en notering i avtalet: leverans sker senast 2013-06-31.

När det gäller faktureringen av anslutningsavgiften kommer denna att göras vid färdig installation.
Vi har en teoretisk möjlighet att fakturera vid beställning, men som jag nämner ovan så vet jag inte vad anslutningsavgiften blir förrän Ni är anslutna.

Jag hoppas att ovanstående svar är tillfredställande i nuläget, är Ni fortfarande osäkra rekommenderar jag Er till att inte skriva under avtalen förrän vid/efter mötet.

Jag ser fram emot en vidare givande diskussion vid mötet!
Ni är naturligtvis välkomna att kontakta mig innan dess om fler frågor eller oklarheter dyker upp.

/Magnus

Med vänlig hälsning

Magnus Möllerstedt
Kraftringen Öppet Stadsnät AB
tel: 046-35 48 33


8 okt 2013 kl. 22:56 skrev Pontus Björklund:

Hej Magnus,
vill du komplettera avtalen med kostnaden för anslutningsavgiften vid respektive val §16. Ev stafflad beroende på antalet som skriver avtal, enligt det underlag ni distribuerat tidigare. Det måste finnas en specificerad kostnad, det är inte ett avtal för löpande räkning.

Det måste finnas en senaste tidpunkt för anslutningen från Kraftringen Öppet Stadsnät AB under §14 .Avtalet som presenterats har ingen bortre gräns för installation och enligt avtalet skall köparen betala i förskott (§13), rimmar inte. Förslagsvis något i stil med "installation enligt ök, dock senast 2014-03-31".

Ser fram emot ett justerat avtal och och mötet 131029 kl 19.

Med vänliga hälsningar

Pontus Björklund
0705-383246
2013-10-08 Subject: Lunds Energis Öppna Stadsnät (Kungarna 1)
Date: Tue, 8 Oct 2013 16:13:26 +0000
From: Möllerstedt Magnus <Magnus.Mollerstedt@oppetstadsnat.se>
To: Samtliga

Hej Villaägare!

Jag vill börja med att tacka för förtroendet, det är jätteroligt att se att så många har valt att låta oss leverera Lunds Energis Öppna Stadsnät.
Sedan vill jag be om ursäkt för förseningen och den dåliga informationen till Er som önskar att installera Lunds Energis Öppna Stadsnät.
Jag har fått en enorm respons från de områden som legat ute för offert och det är glädjande att så många vill ansluta sina villor.
Detta innebär att det är ett ännu mer omfattande arbete med att administrera och projektera anslutningarna.

Nu börjar vårt arbete med att projektera, schakta och installera Era stadsnätsanslutningar.
För att det ska gå så smidigt som möjligt och för att minimera påverkan i området bjuder jag in till ett projekteringsmöte.
Vid detta möte kommer jag och vår projektör Michael att gå igenom hur en anslutning görs och vad Ni bör tänka på.
Till mötet önskar jag att Ni funderar över var Ni vill att vi drar in kabeln i huset, detta för att vi ska försöka uppfylla Era önskemål i den mån det möjligt.

I detta mail finns Avtal, bilaga 1 och bilaga 2 bifogade.
Om det är möjligt så önskar jag att Ni skickar 2 exemplar av ifyllda och påskrivna avtal med bilagor till mig, så att jag har dem innan mötet.
Om Ni känner er osäkra på hur Ni ska göra, så ta med avtalet till mötet så går jag igenom det med Er och svarar på det som är oklart.
Naturligtvis är Ni välkomna att kontakta mig före mötet om det är något Ni undrar över!

Detta mail skickas endast till dem som tidigare har visat intresse.
Har ni någon bekant eller granne i området som ännu inte bestämt sig, bjud in dem till mötet också, det är ännu inte försent att beställa sin stadsnätsanslutning.

Mötet hålls den 29 oktober kl 19,00 i matsalen på Vikingaskolan, Lund.
Vi bjuder på kaffe/the och fikabröd.

/Magnus
2013-08-31 Offerttiden löper ut.
2013-08-06 Subject: SV: SV: Samfälligheten Ragnar Lodbrok, Lund
Date: Tue, 6 Aug 2013 10:46:43 +0000
From: Möllerstedt Magnus <Magnus.Mollerstedt@oppetstadsnat.se>
To: Joakim Roubert

Hej Joakim
Er offerttid löper ut den 31/8, men redan nu är det 51 hushåll som visat intresse.
Grävningen hänger på många faktorer, hur snabbt vi kan ha ett möte efter 31/8, hur vi kan få tillträde till resp hushåll, ev tjäle, sen kommer julen osv.

/MM
2013-05-30 Offert från Kraftringen.
Mars Styrelsen i samfälligheten har tittat på fibernätverksleverantörer. Kraftringen kommer sedan att presenteras på årsmötet. Hushållen får där individuella avtal, och de som inte vill ha fibernätverk kan således avstå. En lösning som tilltalar många.

2012

Oktober Enkät i samfälligheten ger följande resultat:
69 svar kom in, dvs. från 74% av de 93 medlemmarna. (Amn. är från Tore/Styrelsen.)

Fråga 1: Använder hushållet idag samfällighetens TV-nät?
Ja:  55/69 = 80%
Nej: 14/69 = 20%

Fråga 2: Tar hushållet emot TV på något annat sätt?
Ja:  34/69 = 49%
Nej: 35/69 = 51%

Anm: 21/69 = 30% har svarat ja på båda frågorna, 1/69 = 1% har svaret nej på båda.

Följdfråga 2a: Är det för att utbudet är otillräckligt?
Ja:  24/34 = 71%
Nej: 10/34 = 29%

Följdfråga 2b: Är det för att kvalitén är för dålig?
Ja: 25/34 = 74%
Nej: 9/34 = 26%

Fråga 3: Önskat alternativ rörande TV-n i framtiden?
1 (som nu):                20/69 = 29%
2 (bara gratiskanaler):     6/69 = 9%
3 (ingen TV alls):          7/69 = 10%
4 (investera i ny teknik): 36/69 = 52%

Fråga 4: Intresserad av nya investeringar med internet och telefoni?
Ja:     43/69 = 63%
Nej:    24/69 = 35%
Vet ej:  1/69 = 2%

Anm: Av de 43 ja-svaren var 9 med reservation för vad det kostar, likaså 2 bland de 24 nej-svaren. Det finns alltså ingen tydlig majoritet för vare sig ja eller nej.
En mindre del, 9/69 = 13% är intresserade av internet och telefoni men inte bättre TV.
2012-04-25 Fibernät tas upp som motion på årsmötet.