Klurigheter nr 5

Rätt svar

Skriv 12 med romerska siffror.
Tag den övre halvan av texten.

XII

blir

VIITillbaka