Klurigheter nr 1

Rätt svar

212223
(Varje tal beskriver det föregående genom att ange hur många
förekomster av olika siffror det innehåller. T ex innehåller
talet 312213 två ettor, två tvåor och två treor.)Tillbaka