#   #             #   #
##  # ###### #  #     #   #  ####  ###### #####	
# #  # #    #  #     #   # #    #    #  #    20
# # # #####  #  # ##### #   #  ####  #####  #  #
#  # # #    # ## #     #   #    # #    #####  September
#  ## #    ## ##     #   # #  # #    #  #
#   # ###### #  #     #####  ####  ###### #  #    1994


Det här är ett försök att skriva en nybörjarhjälp till dem som just fått tillgång till Internet via ett konto på datorföreningen vid Lunds Universitet/LTH. Jag är själv inte speciellt kunnig utan har fått lära mig med hjälp av goda vänner och en och annan bok om Internet. Jag tar tacksamt emot alla kommentarer om felaktigheter och saker jag glömt eller missat, min internet adress finns i slutet av artikeln.


Början

Jag förutsätter att läsaren vet hur man ringer upp med sitt modem till df och kopplar in sig på sitt konto, men några småsaker som kan vara bra att tänka på kommer nedan.

Ställ in ditt kommunikationsprogram på VT-102, 8 bitar, ingen paritet och en stoppbit (8,0,1). Välj ett program med en sk scroll-back buffer; detta är en funktion som gör att programmet kommer ihåg vad som skrivs på skärmen, både av dig och som resultat av att du kört olika program. Det är vanligt att informationen bara svischar förbi utan att man hinner se vad som skrivs. Har du en scroll-back buffer kan du med en enkel knapptryckning få tillbaka det du inte hann se. Läs manualen till ditt komm-program. När du loggar in på df kommer du att få svara på några frågor för att du ska komma rätt. Först ska du skriva lat, sedan c loglady (eller c marvin) för att komma till dfs datorer. Här måste du skriva ditt id vid login (jag skriver alltså brosen) och tillsist ska du ange ditt password. Eftersom detta är hemligt kommer det inte att synas på skärmen när du skriver det, så skriv rätt. Det är skillnad på stora och små bokstäver.

Några grunläggande saker

När jag första gången loggade in på df såg jag en svart skärm med en prompt som såg ut såhär; brosen@loglady:

Inte så inspirerande direkt! Första ledet, brosen, är min användaridentitet (id), det andra är datorn jag är uppkopplad mot, loglady. Tecknet i mitten, @, ska utläsas, at, dvs vid och används också i alla internet adresser. Det anger här att det är mitt konto på loglady.

Det första man kan göra när man har kommit in på sitt konto är att tala om för dfs datorer vilken typ av terminal (tangentbord) och skärm man har; det gör att att kommunikationen mellan dfs datorer och din egen går lite smidigare, skriv så här vid prompten;

stty cols 80 rows 24 

Den här raden talar om att din skärm klarar 80 tecken på längden och 24 på höjden. Nästa rad, som du också ska skriva, talar om vilken typ av terminal dvs tangetbord du ska använda.

set term=vt100 

Datorerna på df och de flesta på Internet använder ett operativsystem som heter Unix, tyvärr finns det inte ett enda Unix utan flera olika, men de flesta kommandona är gemensamma.

Här följer några av de viktigaste som du kommer att få användning av.

ls
(list) visar vilka filer och kataloger som finns i den aktuella katalogen.
mv filnamn
(move) Med detta kommando flyttar du filer från en katalog till en annan. Det används också för att byta namn på en fil utan att flytta på den.
rm filnamn
(remove) radera en fil
sz filnamn
(send z-modem) Detta är egentligen inte ett kommando utan ett program som låter dig ladda ned filer från din katalog på df till din egen dator.
man kommando
(manual) Det här kommandot laddar in den hjälptext som finns till ett givet kommando eller program. Det startar automatiskt en texteditor så du kan läsa texten också. Tyvärr brukat dessa sk manualsidor vara ganska svårbegripliga, men har man problem är det här man ska titta först.
cd katalognamn
(change directory) byt katalog
uncompress filnamn.
På Unix finns ett vanligt sätt att komprimera filer som heter compress och som känns igen på att de alla har en ändelse på .Z (stort Z). För att packa upp dem skriver du som ovan. zip filnamn.zip filnamn filnamn. Innan du laddar ned en fil till din egen dator (pc) kanske du vill komprimera filerna med zip. Skriv då så här zip den-nya-zipfilen.zip fil1.txt fil2.txt
vi filnamn.
Vi är en texteditor med vilken du kan titta på de textfiler du plockar från andra datorer med ftp (mer om det senare). Avsluta med ZZ

Några detaljer att tänka på, Unix tillåter filnamn på mer än 8+3 tecken som i dos och det är inte alltid nödvändigt med en sk extension (filens efternamn) så om du laddar ned en fil till din egen dator (med sz) kommer slutet på filen att kapas, vilket kan ställa till besvärligheter. Ett gott tips är att byta namn på filer som är för långa så att de är lagom långa för dos (med mv)innan du laddar ned dem. En annan sak att tänka på är att unix ser skillnad på stora och små bokstäver, så tänk på hur du stavar.

När man skriver filnamn, som kan vara mycket långa, räcker det att skriva början och sedan trycka på TAB så fylls resten i av sig självt. För dem som är vana vid dos bör påpekas att Unix använder / för att skilja på katalogerna där dos använder \ ( \win\system skulle heta /win/system i Unix)

Vanliga Program

Internet tillåter en del trevliga saker, bla att läsa diskussioner i olika ämnen, skicka privatbrev (elektroniska) och hämta (och lämna) filer på olika datorer världen över.

News

Bland de trevligare sakerna på Internet är att läsa inlägg och delta i de olika sk newsgroups som finns, flera tusen, i olika ämnen. Här finns det mesta; partikelfysik, sex och samlevnad, antiken, veteranbilar mm. För att komma åt dessa skriver man rn (read news) vid prompten och väntar en stund för att programmet ska komma igång. Alla som har ett konto prenumererar (det kallas så när man får en newsgroup) automatiskt på några newsgroups bla lth.df och news.announce.newusers.

Första gången man läser news kommer du att få en lång lista över grupper du inte prenumererar på; det enklaste här är att svara N på om du vill prenumerera (subscribe) på dem. Med tanke på att det kan vara tusentals grupper är det hopplöst att sitta och svara ja eller nej på varje grupp så om du skriver N svarar du nej på alla. Om du vill kan du sedan börja prenumerera på dem du tycker verkar intressanta.

När du ska läsa news kommer du att få en fråga vid varje newsgroup som ser ut ungefär så här; 123 unread messages in lth.df read now? qny

Skriv q om du vill sluta att läsa news överhuvudtaget, y om du vill läsa vad som finns i lth.df och n om du vill titta på nästa newsgroup.

När du skriver y kommer programmet att ta en liten stund på sig för att se efter vilka inlägg som skrivits sedan du läste senast och sedan skriva dem på skärmen ett efter ett. Om inlägget är långt kommer det att pausas efter varje skärmsida (om du skrivit stty cols 80 rows 24 vid prompten tidigare) och om du vill läsa vidare trycker du ned mellanslag annars går du vidare till nästa inlägg med n. Vill du inte läsa mer alls skriver du q.

När du läst ett inlägg får du återigen en fråga om vad du vill göra, här gäller naturligtvis att q är quit och n är next, men du kanske vill spara inlägget som en textfil. Då skriver man s och ett lämpligt filnamn på samma rad, tex s smart-inlägg. När du gjort det får du en ny fråga om du vill spara brevet i mail-box-format; här skriver alltid jag n (no). Om filen är uuencoded (ett sätt att översätta binära filer till textfiler (eller rättare ascii) eftersom man inte kan skicka binära filer i newsgroups) vilket den är om det är en bild, ett program eller en ljudfil tex, skriver man e (extract) så avkodas filen och sparas i din katalog. Tänk på att om du inte anger annat kommer alla filer som sparas eller avkodas att hamna i din News katalog.

Vill du svara på ett inlägg eller starta ett eget ämne inom gruppen skriver du f (follow up). Du får då en serie frågor att svara på bla annat om det är ett nytt ämne och hur det ska distribueras. (Jag har haft endel problem här så det vore bättre om någon annan kan skriva hur det ska gå till)

När man vill börja läsa i en newsgroup man inte prenumererar på, kan man få tag på den genom att skriva g newsgroupnamn (tex g alt.games.pc.doom). Vet man inte det exakta namnet på gruppen kan man leta efter den genom att skriva / och en del av namnet. Programmet kommer då att leta efter alla newsgroups som innehåller det du skrev. Skriver du tex /alt.games kommer du att få massor med förslag på newsgroups bla alt.games.pc.doom. (om den nu finns)

Vill du inte längre prenumerera på en grupp skriver man u (un-subscribe). Oavsett vad man precis gör i programmet som sköter news, kan man skriva h (help) och få upp en lista på kommandon man kan ge.

Avsluta news med q.

Mail

Detta program använder man för att skicka privatbrev (e-mail) till någon annan på Internet. Ska du skriva till mig skriver du helt enkelt

mail brosen@df.lth.se

Då kommer programmet att ladda in en texteditor som gör att du kan skriva det du vill. Efter det att du skrivit vem brevet ska till, måste du fylla i en rad om subject, en kort rad om vad brevet handlar om. Ska du skriva till mig om den här artikeln tex kan du skriva "nybörjarartikel" i subjektraden. Efter detta laddas en texteditor in och det är bara att skriva. Avsluta och skicka brevet med en sista rad med en enda punkt. När du fått ett nytt brev, får du reda på detta automatiskt genom att det står You have Mail när du loggar in. Då är det bara att skriva mail så kommer det upp en lista över de brev du fått. För att läsa dem skriver du bara siffran framför brevet (eller tryck bara på enter) Vill du svara på ett brev skriver du r. Du avslutar det hela med q.

ftp

Detta betyder File Transfer Protocol och är ett program som gör att du kan hämta och skicka filer mellan olika datorer. Det är ganska lätt att använda bara man har lärt sig grunderna. Du måste veta vilken adress datorn du vill hämta filerna från har (tex soda.berkeley.edu, mer om detta senare) och skriver helt enkelt såhär;

ftp soda.berkeley.edu

Du får nu en fråga om vem du är, skriv anonymous och vid begäran om password skriver du din e-mail adress (brosen@df.lth.se). Du ska nu vara inne på soda (eller vart du nu har valt att ftpa). Här kan du använda nästan samma kommandon som på ditt eget konto, ls för att se vad som finns och cd för att byta katalog. Vill du ha lite mer detaljerad information om filerna kan du skriva dir (funkar inte på df, bara i ftp). Vill du kopiera över en fil till din egen katalog på df skriver du; get filnamn. Vill du ta flera filer kan du skriva; mget filnamn filnamn. Vill du ladda upp en fil till den andra datorn skriver du put filnamn. Tänk på att de flesta ftp-ställen har ett speciellt incoming eller uploads bibliotek, använd det. Ofta vill den som är ansvarig för datorn att man skickar ett e-mail till honom eller henne om vad man laddat upp. Det brukar finnas filer som beskriver detta, de brukar heta ngt i stil med README, READ.ME eller README-NOW.

Innan man överför en fil (med get eller put) måste man tänka på vad det är för typ av fil, binär eller ascii. En ascii fil brukar ha en ändelse i stil med txt, doc eller asc, medan en binär fil kan ha nästan vad som helst. Vanliga binära filer är .zip .Z .TAR .gnu .gif .jpg .exe .com .voc .wav Ska du ladda ned en binär fil måste du först skriva bin vid prompten, är den i ascii format skriver du ascii.

När du är klar och vill avsluta ditt ftpande skriver du bye. En sak man ibland kan råka ut för är ett filnamn med ett mellanslag i, tex fil namn; dessa kan vara lite knepiga att ladda ned med get eftersom get bara ser första delen, fil i exemplet ovan. För att komma runt detta skriver man dubbla citationstecken runt filnamnet, tex get "fil namn".

Archie

Detta är en sökfunktion som är mycket användbar. Om du vill ha reda på var du kan få tag på en viss fil eller en katalog där den kan finnas tex doom skriver du archie doom vid prompten. Archie kommer då att ge dig en lista på ställen där du kan hämta filen med ftp, om den finns dvs. Det kan lite förenklat se ut ungefär så här;

Host dutiws.twi.tudelft.nl Location: /pub/other_sites/.dutepp0/Msdos/games DIRECTORY drwxr-xr-x 512 May 19 14:41 doom

Host är den dator som har filen eller katalogen du är på jakt efter och location det bibliotek där den finns. När du fått detta är det bara att hämta den via ftp. Det är naturligtvis inte säkert att archie kan hitta filen och det enda du behöver göra då är att leta själv med ftp på olika ställen eller som en sista utväg fråga efter den i lämplig newsgroup.

Gopher

Gopher är ett program som hjälper folk att leta efter och använda olika tjänster på Internet. Detta sker genom en serie menyer man kan välja från. Man kan läsa olika dokument, hämta filer (via ftp) göra sökningar på olika databaser, gå in i olika biblioteks kataloger (tex Lolita) mm. Detta är ett mycket användbart program, men man bör tänka på att om man utnyttjar en tjänst så lämnar man gopher ett tag, så man bör läsa noga vad som skrivs på skärmen.

Man startar gopher genom att skriva just gopher vid prompten och kommer då in i en meny som ser ut så här;

 --> 1. This is a test server..
   2. FAQ filer/
   3. Föreningens Stadgar.
   4. Information om yacc (Loglady)/
   5. Information om yacc (som det står i efd's gopher)/
   6. Lankar till anonyma ftpservers/
   7. Länkar till div andra gophers/
   8. annat/
Press ? for Help, q to Quit, u to go up a menu           Page: 1/1

Här kan man navigera med piltangenterna och välja med enter. Det bästa sättet att lära sig gopher är helt enkelt att pröva, eftersom det är lite vanskligt att ge några generella råd. Grunderna är lätta men så fort man använder en tjänst så ändras reglerna beroende på vad det är man gör eftersom man lämnar gopher ett tag. Pröva dig fram.

WWW

World Wide Web är en serie hypertextsidor på olika datorer som man kan gå mellan genom enkla knapptryckningar (det liknar windows hjälpsystem lite grand) För att komma åt dessa sidor, som inte bara kan innehålla text utan bilder och filmsnuttar mm, finns främst två program man kan använda; Lynx och Mosaic.

Det senare är mycket avancerat och kan både visa rörliga bilder, spela upp ljud mm men tyvärr kan vi inte köra detta på df än. Det är möjligt att det kommer så småningom, men inte ens då kommer man att kunna se på filmsnuttar via modemet, filerna är alldeles för stora.

Lynx däremot fungerar fint eftersom det bara hanterar text. Skriv lynx vid prompten (eventuellt med adressen till en hypertextsida) så startar programmet. Om du inte angivit någon speciell sida kommer du till Cern, det är partikelforskarna där som dragit igång det här med WWW. Här kan du välja olika saker i menyer (ungefär som i Gopher).

                             Overview of the Web
          WWW ICON GENERAL OVERVIEW OF THE WEB
  There is no "top" to the World-Wide Web. You can look at it from many
  points of view. Here are some places to start.
 Virtual Library by Subject
     The Virtual Library organises information by subject matter.
 List of servers
     All registered HTTP servers by country
 by Service Type
     The Web includes data accessible by many other protocols. The
     lists by access protocol may help if you know what kind of
     service you are looking for.
  If you find a useful starting point for you personally, you can
  configure your WWW browser to start there by default.
  See also: About the W3 project
Commands: Use arrow keys to move, '?' for help, 'q' to quit, '<-' to go back

Vad du inte kan se i exemplet ovan är att en del ord är markerade med vit bakgrund; dessa kan man välja med piltangenter och enter för att gå vidare. Vill man gå till en tidigare meny (inte i samma dokument) väljer man b (back) annars kan man gå upp en sida med vänsterpil. Avsluta med q. Vill man gå till en specifik sida måste man skriva en adress efter lynx tex lynx http://gozer.idbsu.edu/students/mmiller/sca.html

           THE SOCIETY FOR CREATIVE ANACHRONISM
Contents
  * What is the S.C.A.
  * How can I find S.C.A. People
  * The Kingdoms
  * Fighting
  * Arts and Sciences
Related Articles
  * Getting Started in the S.C.A.
-- press space for more, use arrow keys to move, '?' for help, 'q' to quit

Telnet

Detta är ett program som gör att du kan köra program på en annan dator från dfs datorer. Det vanligaste är nog MUD (Multi User Dungeon) ett slags spel, men även lite nyttigare saker som olika databaser mm finns att få tag på. Skriv telnet adress.till.stället XXXX (x:en är siffror) och logga in. Du får oftast logga in med namn och ett password, ibland går det att skriva Guest på båda, testa dig fram. Det kan bero på vad det är för något program du tänker köra. Oftast har du fått en adress av någon, i tex en newsgroup, som talar om hur du ska göra med just det programmet.

Några sista saker att tänka på

Det finns många hjälp-filer ute på internet, dessa sk FAQs är till stor hjälp om allt möjligt. Många newsgroups har en egen faq som man bör försöka få tag på innan man ställer en massa frågor (annars kan man räkna med en utskällning). Leta reda på dem med archie.

Läs också de saker som postas i news.announce.newusers, där finns en del värefull information. Spara de inlägg du tycker verkar bra i en fil och läs dem i lugn och ro på din egen dator. Du kan spara flera inlägg i samma fil, skriv bara samma filnamn när du sparar, så läggs det senaste till i slutet på filen. När du vill avsluta din stund, eller session som man brukar säga, på df skriver du logout vid prompten.

Om du kommer att använda internet någorlunda regelbundet kan det vara en god idé att skaffa någon av alla de böcker som finns om ämnet, jag har en som heter, The Whole Internet, user's guide and catalog, av Ed Kroll, men det finns en uppsjö. Försök bläddra lite i den och se om den tar upp sådant som en uppringd lina (dial-up connection) eftersom det är det vi har på df.

Jag hoppas att jag tagit upp det mesta man behöver veta för att komma igång med Internet på df, men eftersom Internet är så stort har jag säkert glömt något väsentligt. Förhoppningsvis har jag inte skrivit för många direkta sakfel, men finns det sådana vore jag tacksam om du kontaktade mig med en rättelse. Det är också mycket möjligt att det finns bättre sätt att göra en del saker på än de jag föreslagit, kom gärna med tips.

         #####
        #   # #    #  #  #####
        #    #    #  #   #
         #####  #    #  #   #
           # #    #  #   #
        #   # #    #  #   #
         #####  ######  ####   #


Bo Rosén <brosen@df.lth.se>