Information om WWW-statistiken på DF

Det hela bygger på att alla http-accesser loggas till en fil, ofta kallad något i stil med "access_log".
Exempel på en rad i en sådan fil:

  dialup16.coconet.com - - [21/Feb/1999:18:07:06 +0100] "GET /~fernbom/music/mods/files/nothing.zip HTTP/1.0" 200 52086

Det vill säga bland annat IP-adress, tidpunkt, URL och antal överförda bytes.

Denna fil blir förstås ganska stor på en månad, i DF:s fall cirka 100 MB (som mest var den drygt 1 GB/månad).
Vid varje månadsskifte kör jag statistikprogrammet Analog på loggfilen.

Analog läser igenom filen och har som utdata en html-fil med bland annat:

  Daily summary    Stapeldiagram för antal accesser per veckodag
  Hourly summary   Stapeldiagram för antal accesser per timme på dygnet
  Directory report  Lista med antal accesser till olika kataloger (mest olika användare)
  Request report   Lista med antal accesser till olika filer (minst 20 stycken)
Valid HTML 4.0!

Ansvarig utgivare: Hugo Fernbom.
Sidan skapad i januari 1997.
Senast uppdaterad: 2017-11-01.