Detta är en demonstration av hur man använder den vanliga taggen A HREF för att länka till en ljudfil. Klicka för att spela temat ur filmerna om James Bond. Filformat: MIDI.
Här utnyttjas istället EMBED-taggen. I just detta fall spelas musiken automatiskt då sidan laddats genom att attributet AUTOSTART infogats. Kontrollpanelen påminner om den hos en vanlig ljudanläggning. Filformat: MIDI.


Taggen OBJECT erbjuder ytterligare en metod att infoga t ex ljud. Parametern TYPE sätts till "audio/x-midi". Filformat: MIDI.


EMBED-taggen är inte begränsad till enbart ljudfiler. I detta exempel visas en film och även här kan AUTOSTART användas för att automatiskt starta uppspelningen. Filformat: AVI.


MIDI är endast ett i raden av många olika ljudformat. WAV och AU är några av de mest populära, men filerna blir mycket större än i MIDI-format varför denna demonstration begränsas till en kort ljudsnutt. Filen var ursprungligen av typen WAV men omvandlades till AU med programmet GoldWave. Filformat: AU.


Animated 
solar eclipse

Solar eclipse sequence copyright © 1996 Bengt Ask, Sweden.