Vi

FADDRAR 
Thomas Andén Sektledaren
046-39 70 65 k95_tsa@ktek.lth.se
Patrik Rydberg  
046-39 20 82 k95_pkr@ktek.lth.se
Ingrid Artin  
046-24 95 45 k95_ida@ktek.lth.se
Klas Risveden  
046-2116612 (070-7311330) k95_ksr@ktek.lth.se
Christian Svensson  
046-32 09 97 k95_cns@ktek.lth.se
Tobias Wranker  
046-304659  k95_tsw@ktek.lth.se
Lina Palm  
046-39 29 64 k92_lap@ktek.lth.se
Kristina Morén  
040-91 57 85 k92_kam@ktek.lth.se
Erik Gredvall  
046-32 42 71 e96eg@efd.lth.se
Andreas Önnebring  
046-335233(0708-741110) e96ao@efd.lth.se
Daniel Dahlberg  
040-21 95 98 e96dd@efd.lth.se
 
ETTOR
Daniel Abrahamsson  
046-142143 k97dla@ktek.lth.se
Carl Elovson Grey  
0418-35609 k97cle@ktek.lth.se
Mikael Johansson  
070-6859847 k97mlj@ktek.lth.se
Pernilla Johansson  
149208 k97paj@ktek.lth.se
Samuel Järnegard Fogelvik Jon Bon Romeo
046-2112585 k97slj@ktek.lth.se
Vanesa Korenic  
042-216063 k97vak@ktek.lth.se
Marie Linde  
046-127241 k97mel@ktek.lth.se
Sara Månsson  
042-225398 k97sam1@ktek.lth.se
Hanna Olin  
046-2118334 k97hao@ktek.lth.se
Fredrik Persson  
046-148654 k97fkp@ktek.lth.se
Christine Sandberg  
046-395073 k97ces@ktek.lth.se