PSALMBOK

Sekten är fantastisk,
ja det är vi faktiskt.
Sekten är fantastisk, eller hur?