BILDERNA
Första bilderna (ca 15st) finns här (alla på en sida, ca 2 MByte)

Fler bilder finns här (19 st, ca 1 MB)

bilder från piqueniquen

Patriks bilder

bilder från återbjudningen (tagna med Patriks kamera, men oftast(?) andra fotografer...)

3 bilder från sångarstriden.