MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=patrol

(main | patrol)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kräver skrivrättigheter.
  • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Patrullera en sida eller en version.

Parametrar:
rcid

Recentchanges ID to patrol.

Type: integer
revid

Versions ID att patrullera.

Type: integer
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Värden (separerade med |):
token

A "patrol" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.