MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=managetags

(main | managetags)
  • Denna modul kräver läsrättigheter.
  • Denna modul kräver skrivrättigheter.
  • Denna modul accepterar endast POST-begäranden.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Utför hanterings uppgifter relaterade till förändrings taggar.

Parametrar:
operation

Which operation to perform:

create
Create a new change tag for manual use.
delete
Remove a change tag from the database, including removing the tag from all revisions, recent change entries and log entries on which it is used.
activate
Activate a change tag, allowing users to apply it manually.
deactivate
Deactivate a change tag, preventing users from applying it manually.
Denna parameter är obligatorisk.
Ett av följande värden: create, delete, activate, deactivate
tag

Tagg för att skapa, radera, aktivera eller inaktivera. Vid skapande av tagg kan taggen inte existera. Vid raderande av tagg måste taggen existera. För aktiverande av tagg måste taggen existera och inte användas i ett tillägg. För inaktivering av tagg måste taggen användas just nu och vara manuellt definierad.

Denna parameter är obligatorisk.
reason

En icke-obligatorisk orsak för att skapa, radera, aktivera, eller inaktivera taggen.

ignorewarnings

Om du vill ignorera varningar som utfärdas under operationen.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

Denna parameter är obligatorisk.